strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

dla nauczycieli Wykaz publicznych placówek, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego...
Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, z uwzględnieniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-08-03 10:23 / 9367    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Informacja o projekcie "Accessible School for All" - "Szkoła dostępna dla wszystkich"
Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu "Accessible School for All" (ASA)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-07-04 14:32 / 11614    A. Nicpoń

dla nauczycieli Ogólnopolski Konkurs „eduAKCJA medialna w szkole” - dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „eduAKCJA medialna w szkole” jest Centrum Edukacji Medialnej prowadzone przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Kielcach „Radio Kielce" S.A. z siedzibą w Kielcach, 25-317, ul. Radiowa 4. Konkurs to inicjatywa służąca zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w kreatywną realizację zapisów programu nauczania medialnego w szkołach, popularyzację wiedzy o mediach, jej promocja, wsparcie uczniów w świadomym i krytycznym odbiorze treści w środkach masowego przekazu. Skierowany jest do pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Główny cel przyświecający organizatorowi to zintegrowanie powstałych w ramach konkursu projektów z programem nauczania różnych przedmiotów szkolnych. Zadaniem jest nie tylko stworzenie jakościowych koncepcji, ale przede wszystkim udokumentowane przeprowadzenie zajęć w placówce.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-05-12 11:41 / 11525    S. Koniczyński

dla nauczycieli Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu edukacji włączającej
CKU- Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu edukacji włączającej realizowanych na zlecenie MEiN w ramach projektu POWER, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, którego celem jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2023-02-27 09:31 / 11385    A. Nicpoń

dla nauczycieli Bezpłatny kurs „Jak pomóc uczniom opanować stres?” ważna informacja
Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do udziału w bezpłatnym kursie „Jak pomóc uczniom opanować stres?”. Stres, zwłaszcza przewlekły, obniża koncentrację, utrudnia zapamiętywanie i uczenie się. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia, by samodzielnie rozwiązywać swoje problemy emocjonalne i dzięki temu uczyć się bez przeszkód.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-02-13 12:09 / 11349    A. Nicpoń

dla nauczycieli Ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej "Lekcja: Enter"
„Lekcja: Enter” to ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego w okresie od 2019 do 2023 przeprowadzone zostaną szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz kadry kierowniczej szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-11-30 13:45 / 11210    A. Koziołkiewicz

dla nauczycieli Zaproszenie na konferencję "Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły".
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję "Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły". Wdrażanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 5.5 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Konferencja odbędzie się 30 listopada 2022 r. w Warszawie, w Hotelu Holiday Park, przy ul. Heroldów 1b.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-11-28 08:37 / 11185    I. Andrzejewska

dla nauczycieli Bezpłatny webinar „Autyzm a dysleksja, w dzieciństwie i dorosłości”
Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku zaprasza nauczycieli i terapeutów na bezpłatny webinar „Autyzm a dysleksja, w dzieciństwie i dorosłości”, który odbędzie się 7 grudnia 2022 r. o godz. 18:00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-11-22 14:13 / 11187    J. Paliwoda

dla nauczycieli Seminaria dla nauczycieli historii „U źródeł”
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy (Referat Edukacji Narodowej przy współpracy Wydziału Archiwalnego) zaprasza nauczycieli historii do wzięcia udziału w cyklu seminariów historycznych i metodologicznych poświęconych refleksji źródłoznawczej nad ważnymi zagadnieniami z historii Polski XX pn. „U źródeł”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-11-07 10:31 / 11147    B. Błaszczyk

dla nauczycieli Szkolenie dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Dziecko z cukrzycą” – IX edycja ważna informacja
Zapraszamy do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenie będzie dostępne na kanale YouTube od 24 października do 4 listopada 2022 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-10-14 11:54 / 11105    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl