strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

dla nauczycieli ANKIETA POTRZEB LOGOPEDÓW W KONTEKŚCIE DIAGNOZY I TERAPII DZIECI DWUJĘZYCZNYCH (I WIELOJĘZYCZNYCH)
Na prośbę Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zwracamy się do wszystkich logopedów praktyków, by wypełniając ankietę, podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzenia diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych. Dzięki temu możliwe będzie lepsze poznanie sytuacji i potrzeb logopedów w tym zakresie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-04 14:55 / 9969    A. Borysiak

dla nauczycieli Opiekun stażu nauczyciela polonijnego - bezpłatne webinarium
1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Karty Nauczyciela regulująca awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadanie awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Ścieżka awansu jest zbliżona do tej, która pokonują nauczyciele pracujący w polskich szkołach, a uzyskany dokument jest tożsamy z otrzymywanym w kraju. Każdy z nauczycieli polonijnych będzie miał przydzielonego opiekuna stażu, który będzie wspierał nauczyciela polonijnego. Opiekun powinien rekrutować się ze szkoły w Polsce lub ze Szkoły Polskiej przy placówce dyplomatycznej i posiadać minimum stopień nauczyciela mianowanego. Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli do zaangażowania się w to zadanie. Bliższe informacje zostaną przekazane na spotkaniu on-line w dniu 29 stycznia 2021 roku o godz. 17.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-01-25 10:26 / 9935    K. Zaremba

dla nauczycieli Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym – szkolenia dla kadry publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-11 13:20 / 9894    E. Podgórska

dla nauczycieli Projektu "Proces wspomagania kompetencji kluczowych - szkolenia i doradztwo"
Jest to bezpłatny projekt "Proces wspomagania kompetencji kluczowych - szkolenia i doradztwo", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.02.10.00-00-7028/19-00. Projekt ma na celu zaktualizowanie/poszerzenie wiedzy pracowników systemu wspomagania oraz trenerów, na temat kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w procesie edukacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestnika.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-12-10 11:12 / 9890    K. Mikulski

dla nauczycieli Kurs dla nauczycieli pn. "Exploring Nature - Based Solutions in Your Classroom"
European Schoolnet będący organizacją łączącą ministerstwa edukacji, w ramach programu Scientix organizuje kurs dla nauczycieli pn. "Exploring Nature - Based Solutions in Your Classroom". NBS to rozwiązania inspirowane naturą i wspierające naturę, które są opłacalne, a jednocześnie przynoszą korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-02 13:01 / 9874    K. Mikulski

dla nauczycieli Podejście interkulturowe w nauczaniu języka francuskiego ważna informacja
WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce zaprasza nauczycieli języka francuskiego na szkolenie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-02 12:32 / 9872    K. Mikulski

dla nauczycieli Szkolenie dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych „Dziecko z cukrzycą”
Zapraszamy do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkoli i szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenie będzie dostępne na kanale YouTube od 5 do 15 listopada 2020 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-10-20 13:31 / 9783    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Szkolenie "DROGA Z KLASĄ"
Ministerstwo Infrastruktury i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapraszają do udziału w szkoleniu "DROGA Z KLASĄ" - Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-09-15 14:57 / 9695    K. Zaremba

dla nauczycieli Edukacja kosmiczna – webinarium 17.09
Polska Agencja Kosmiczna we współpracy z Biurem Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska organizują w najbliższy czwartek 17.09.2020 webinarium dla nauczycieli i edukatorów, którzy chcą w sposób nowoczesny, atrakcyjny i urozmaicony przekazywać młodym ludziom wiedzę o kosmosie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-09-15 13:44 / 9694    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Webinarium dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy
Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w webinarium dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Webinarium odbędzie się 18 września 2020 w godz. 18:00-20:00. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 września.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-08-31 14:10 / 9640    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl