strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2023-07-04 14:32 / 11614   A. Nicpoń dla nauczycieli
Informacja o projekcie "Accessible School for All" - "Szkoła dostępna dla wszystkich"

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu „Accessible School for All”  („Szkoła dostępna dla wszystkich”) we współpracy z  Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

W projekcie organizowane będą szkolenia, które wyposażą nauczycieli specjalistów w narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć edukacyjno-specjalistycznych, w tym integracyjnych.

Projekt ASA skierowany jest do nauczycieli specjalistów szkół i placówek ogólnodostępnych i integracyjnych w całym kraju.

Licząc, że szkolenia oferowane w projekcie wpiszą się w plany doskonalenia zawodowego nauczycieli specjalistów na rok 2023/2024, zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisem projektu i wzięcia udziału w jego realizacji.  

 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl