strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa

Podnoszenie jakoœci kształcenia

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

dla nauczycieli Nowa ścieżka kariery - program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do zapoznania się z ofertą skierowaną do nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt adresowany jest do nauczycieli, którzy utracili pracę bądź są zagrożeni jej utratą w najbliższym czasie.
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy nauczycieli i innych instytucji sektora oświaty. W ramach projektu oferowane są bezpłatne studia podyplomowe, kursy, szkolenia i bezzwrotne dotacje (do 40.000,00 zł) na założenie własnej działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-08-29 08:58 / 4679    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla nauczycieli Projekt systemowy pn. „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”
Urząd Marszałkowski w Toruniu zaprasza wszystkich nauczycieli języka obcego z naszego regionu do zgłaszania się do projektu systemowym „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”. Dla uczestników projektu przygotowaliśmy bogatą ofertę seminariów, warsztatów, kursów doskonalących, studiów podyplomowych oraz wyjazdów zagranicznych. Pierwsze spotkanie informacyjne 8 września w Toruniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-25 12:17 / 4677    K. Zaremba

dla nauczycieli Projekt „Architektura w pudełku”
Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza do udziału w projekcie „Architektura w pudełku”. W ramach projektu nauczyciele mogą bezpłatnie wypożyczyć zestawy- „pudełka”- do nauki historii architektury.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-18 07:53 / 4663    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Warsztaty w Młynie Wiedzy w Toruniu a podstawa programowa
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu przygotowało ofertę czterech warsztatów dla szkół na pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015. W specjalnej zakładce na stronie internetowej organizatora, dedykowanej dla nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego, zamieszczone są opracowania dotyczące korelacji podstawy programowej realizowanej w szkołach z warsztatami, które od września 2014 r. będą dostępne w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-07-29 10:13 / 4648    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla nauczycieli Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim
Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny ma przyjemność poinformować o realizacji projektu „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-07-04 15:04 / 4628    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla nauczycieli "Uczeń przerósł mistrza - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej"
Informujemy o rekrutacji do projektu pn. ,,Uczeń przerósł mistrza - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej" skierowanego do uczniów klas I - III w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy do udziału w projekcie szkoły podstawowe, w tym z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-06-25 10:40 / 4616    K. Zaremba

dla nauczycieli „Apteczka prawna” w przygotowaniu…
Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (studentami i pracownikami), Polską Izbą Ubezpieczeń oraz z Oddziałem Śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych opracowuje „Apteczkę prawną”, które pomoże młodzieży w sposób łatwy i przyjemny poznawać tajniki prawa.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-06-11 13:12 / 4603    K. Zaremba

dla nauczycieli ,,Kopciuszek” w Przedszkolu Miejskim nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu
03.06.2014 r. w Przedszkolu Miejskim nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu odbyło się przedstawienie spektaklu ,,Kopciuszek”, które przygotowali rodzice uczęszczających tam dzieci. W niecodziennej uroczystości, która oficjalnie rozpoczęła działalność Teatru ,,Kornelkowo” uczestniczyła pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2014-06-05 08:46 / 4590    K. Bylicki

dla nauczycieli Otwarty Konkurs Filmów Amatorskich
Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa, a przede wszystkim Państwa podopiecznych, do uczestnictwa w 3 Otwartym Konkursie Filmów Amatorskich. Jest on jedną z imprez towarzyszących 7 Festiwalowi Filmów dla Dzieci, gdzie dzieci są zarówno odbiorcami, jak i twórcami filmów. Do 30 maja br. można zgłaszać filmy do konkursu. Dzieci oraz młodzież do 16 – go roku życia mogą zgłaszać swoje prace zarówno indywidualnie jak i grupowo. Dopuszczalne są dowolne techniki wykonania propozycji filmowej (zarówno fabularnej jak animowanej) trwającej do 20 minut.
Szczegóły dotyczące konkursu filmowego dla dzieci oraz wydarzeń festiwalowych znajdują się na stronie internetowej www.ffdd.pl. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Moniką Pindziak: m.pindziak@frk.org.pl, kom. 605-105-391 lub Panią Magdaleną Kotulą: m.kotula@frk.org.pl.
Filmy należy przesyłać na adres: Fundacja Rozwoju Kina, ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-05-22 08:15 / 4557    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla nauczycieli Szkolenie dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek
Zespół projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie- opracowanie i wdrażanie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim informuje o rekrutacji na pilotażowy kurs szkoleniowy dla osób, które myślą w przyszłości o objęciu stanowiska dyrektora szkoły/placówki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-05-19 15:09 / 4550    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl