strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

dla nauczycieli Ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej pn. „Akademia Młodego Ekonomisty”
Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjów, prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-23 14:22 / 6598    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Program „Filharmonia/ostrożnie wciąga!!!”
Idea Programu zrodziła się w 2012 roku w Instytucie Muzyki i Tańca. Opiera się na obserwacjach sal koncertowych filharmonii w Polsce, z których wynika, że pośród osób korzystających z oferty filharmonii przeważającą większość stanowią osoby w wieku powyżej 30 roku życia oraz uczniowie szkół muzycznych, bądź młodzież mająca ze szkołami muzycznymi jakieś doświadczenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-23 13:01 / 6592    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Projekt „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna IV już edycję projektu cyklicznego „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, w nadchodzącym roku szkolnym pod hasłem: W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-21 10:54 / 6586    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli II Festiwal Zdrowego Stylu Życia
W dniach 26 – 30 września 2016 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do aktywnego udziału w II Festiwali Zdrowego Stylu Życia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-20 09:18 / 6577    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Fundacją pn. Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego do konkursu polegającego na recenzji jednego z jego zbioru utworów. Celem konkursu jest m.in. promocja twórczości Jerzego Pietrkiewicza, promowanie talentów literackich, rozwijanie czytelnictwa. Szczegółowe informacje pod adresem: b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl lub tel. 56 62 18 321. Prace konkursowe należy przesłać do 31 października 2016 r., na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-15 11:10 / 6550    D. Szymańska-Al Samarrai

dla nauczycieli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pn. „Twoje dane – twoja sprawa”
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza wszystkich dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pn. „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli.” Inicjatywa organizowana jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Przedsięwzięcie polega na odbyciu m.in. dwudniowego, bezpłatnego szkolenia kadry pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego. Zgłoszenie do 30 września 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-12 10:13 / 6553    D. Szymańska-Al Samarrai

dla nauczycieli „Projekt z ZUS” – zaproszenie do udziału w projekcie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów do udziału w projekcie edukacyjnym „Projekt z ZUS”. Celem projektu jest uwrażliwienie na problematykę ubezpieczeń społecznych oraz przybliżenie na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacenie składek. Forma projektu dowolna – film, plakat, komiks, prezentacja. Aspekty tej problematyki ujęte zostały w podstawie programowej kształcenia ogólnego w ramach wiedzy o społeczeństwie. Pomoce do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych znajdują się na stronie: http://beta.zus.pl/edukacja/gimnazja/materialy. Efekty pracy najwyżej ocenionych projektów zostaną zaprezentowane na stronie - www.zus.pl/edukacja. W roku szkolnym 2016/2017 zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: alina.szalkowska@zus.pl lub pocztą na adres: ZUS Oddział w Bydgoszczy, p. Alina Szałkowska, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz; tel. 52 341 81 24
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-12 10:07 / 6552    D. Szymańska-Al Samarrai

dla nauczycieli Zaproszenie uczniów szkół podstawowych klas I – III do projektu pn. „EKOhype – głośno o ekologii”
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do przedsięwzięcia finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu. Celem projektu trwającego od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., adresowanego do 750 uczniów, klas I – III, z 30 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, jest zwrócenie uwagi na konieczność dbania o środowisko w bliższym i dalszym otoczeniu. Projekt obejmuje, m.in. przeprowadzenie w klasach I – III, 3-godzinnych zajęć (pogadanek), przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnej, z wykorzystaniem materiałów specjalistów z zakresu ekologii, ochrony środowiska i edukacji. Aktualności związane z projektem będą zamieszczane na Facebooku, celem przyłączenia się do akcji przez inne szkoły.Szczegóły i zgłoszenia szkół: p. Szymon Misa, Fundacja EKSPERT –KUJAWY, ul. Dworcowa 65, Inowrocław, tel. 52 357-62-15.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-12 10:05 / 6551    D. Szymańska-Al Samarrai

dla nauczycieli Konkurs na stanowisko nauczyciela – doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-07-25 09:44 / 6497    M. Bazelak

dla nauczycieli Projekt pn. VII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”.
Organizatorem projektu pn. VII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca” jest Fundacja Nowe Pokolenie z Bydgoszczy. Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-07-14 07:35 / 6488    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl