strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci kształcenia

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

dla dyrektorów i samorządów Rozporządzenie MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
9 września 2014 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Rozporządzenie zostało opublikowane 1 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1157). Rozporządzenie zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty, jakie miały miejsce w ostatnich latach oraz uwzględniające doświadczenie płynące z praktyki organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-09-23 12:04 / 4782    K. Bylicki

dla nauczycieli V edycja programu edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo"
Program „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce. Jego misją jest przekazanie młodzieży zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do podejmowania pierwszych prób gotowania oraz do wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków. W ramach akcji podejmowane będą również ważne społecznie tematy marnowania żywności, niedożywienia, a także zmniejszania ilości odpadów, zużycia energii i wody.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-22 12:24 / 4768    K. Zaremba

dla nauczycieli Projekt edukacyjny „Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji!”
Projekt ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia i mobilizację do podejmowania działań zwalczających dyskryminacje w społecznościach lokalnych i internetowych. Dzięki uczestnictwu w projekcie, szkoła zostanie wsparta w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej i lokalnej. W czasie realizacji projektu, grupy uczniowskie wspierać będą przeszkoleni aktywiści i aktywistki, przewidziane są szkolenia dla nauczycieli/ek, a w czasie końcowej konferencji przeglądowej planowane jest uroczyste podsumowanie projektu z udziałem przedstawicieli szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-09-17 14:58 / 4764    K. Zaremba

dla nauczycieli Projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS"
Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS". Projekt ma budować w młodym pokoleniu Polaków świadomość wagi ubezpieczeń społecznych - uczyć solidaryzmu międzypokoleniowego, odpowiedzialności za własne działania w kontekście indywidualnym i państwowym, a także przygotować do startu w dorosłe życie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-16 15:45 / 4727    K. Mikulski

dla nauczycieli Lekcja na żywo „Opowieść o Żydach polskich”
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w nowoczesnej lekcji historii transmitowanej 23 października 2014 roku bezpośrednio z wystawy stałej do szkół w całej Polsce.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-16 13:09 / 4759    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane- twoja sprawa
W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-16 13:06 / 4739    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Zaproszenie do udziału w warsztatach "Szkoły Dialogu"
Zaproszenie do udziału w warsztatach "Szkoły Dialogu", projektu edukacyjnego realizowanego przez fundację Forum Dialogu pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-09-10 10:36 / 4726    K. Mikulski

dla nauczycieli Młody Obywatel - edycja 2014/2015
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja BGK ogłaszają nabór do programu Młody Obywatel – edycja 2014/2015. Młody Obywatel to możliwość realizowania ciekawych projektów społecznych. Młody Obywatel to również szansa na poszerzenie własnych kompetencji. Umożliwia to uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach z zakresu pracy metodą projektu oraz szkoleniach z udziałem ekspertów. Dla najlepszych grup czekają dofinansowania kontynuacji przeprowadzonych projektów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-09 15:59 / 4694    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Projekt "Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych"
Centralne Biuro Antykorupcyjne, w ramach unijnego Programu Zapobiegania i Zwalczaniu Przestępczości (ISEC), zachęca do aktywnego udziału w projekcie "Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych", zaplanowany na lata 2013- 2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-04 12:14 / 4706    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Konkurs dla nauczycieli "Lekcja o niskiej emisji"
W ramach ogólnopolskiej kampanii "Misja-Emisja" organizowany jest konkurs "Lekcja o niskiej emisji" skierowany do nauczycieli, studentów, edukatorów, pracowników placówek oświatowych, animatorów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-04 12:08 / 4705    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl