strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » E-materiały dla nauczycieli i uczniów

dla nauczycieli "PIJESZ! KIERUJESZ! ZABIJASZ!"
W ramach akcji "Nie zabijaj" w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy powstał spot profilaktyczny pt. "PIJESZ KIERUJESZ ZABIJASZ" skierowany głównie do kierujących pojazdami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-21 15:27 / 10594    A. Nicpoń

dla nauczycieli Projekt edukacyjny "Sieciaki.pl" - pakiety edukacyjne
już od blisko 20 lat w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmujemy się promowaniem bezpiecznego i pozytywnego korzystania z internetu przez dzieci. Wychodzimy z założenia, że edukacja w tym zakresie jest ważna dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach nauczania, ale grupą kluczową pod tym względem są uczniowie i uczennice początkowych klas szkół podstawowych, którzy w tym wieku zaczynają coraz intensywniej korzystać z pełnych zasobów i możliwości sieci, a także spędzają w niej coraz więcej czasu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-11-23 14:37 / 10530    A. Koziołkiewicz

dla nauczycieli Wystawa online poświęcona tradycjom pasterskim „Dziedzictwo tradycyjnej kultury pasterskiej w polskich Karpatach”
W imieniu Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa i współorganizatorów projektu serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i wykorzystania do pracy z uczniami nowej wirtualnej wystawy online poświęconej tradycjom pasterskim pt. „Dziedzictwo tradycyjnej kultury pasterskiej w polskich Karpatach”. Jest ona doskonałym materiałem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, poszerzającym ich wiedzę o kulturze, historii i dziedzictwie tej niegdyś jednej z najważniejszych profesji na obszarze Karpat, tworzącej bogatą kulturę tradycyjną na terenach górskich w Polsce. Prezentuje ona wybrane konteksty związane z dziedzictwem pasterskim na terenie polskich Karpat, łącząc fotografie z oryginalnymi tekstami. Materiał w tej formie jest po raz pierwszy prezentowany szerszej publiczności. Wystawa dzieli się na pięć części: „Krajobraz kulturowy”, „Początek i koniec sezonu”, „Dzień na szałasie”, „Pasterze”, „Współczesne konteksty”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-11-23 11:00 / 10523    A. Borysiak

dla nauczycieli Zaproszenie do udziału w pilotażu wersji testowej narzędzia do diagnozy stylów uczenia się i funkcji poznawczych dzieci – PRO-LEARN Teens
Rozpoczyna się ogólnopolski pilotaż wersji testowej narzędzia do diagnozy stylów uczenia się i funkcji poznawczych dzieci – PRO-LEARN Teens wśród szkół podstawowych w ramach projektu “Fostering children’s learning processes and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods – PRO-LEARN” koordynowanego przez Fundację OIC Poland w ramach programu Erasmus+ (sektor edukacja szkolna). Narzędzie PRO-LEARN Teens jest to innowacyjne elektroniczne narzędzie psychometryczne do diagnozowania funkcji poznawczych (uwaga, spostrzeganie, myślenie, pamięć) i rozpoznawania preferowanego stylu uczenia się dzieci (wzrokowy, słuchowy, czytanie/pisanie, kinestetyczny) w wieku od 11 do 14 lat. Narzędzie stanowi część kompleksowego pakietu dla nauczycieli i specjalistów szkolnych w zakresie neuropedagogiki i neurodydaktyki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-11-09 11:01 / 10440    A. Borysiak

dla nauczycieli Seria edukacyjna dla dzieci "Mała Urania"
Premiera nowej serii edukacyjnej dla dzieci. "Mała Urania" będzie już nie tylko komiksem, ale także produkcją telewizyjną i kanałem na YouTube. Mała Urania to dziewczynka znana z komiksów publikowanych na łamach czasopisma "Urania - Postępy Astronomii". Przeżywa w nich różne przygody z astronomią lub w kosmosie. Powstał pomysł, aby przygotować również filmową serię edukacyjną, popularyzującą astronomię wśród dzieci. I tak oto powstała seria "Mała Urania".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-10-18 11:47 / 10408    A. Borysiak

dla nauczycieli Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku” skierowany do uczniów i wychowawców klas IV-VIII
Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Milczące dzieci są wśród nas. Z powodu lęku często nie mają możliwości zabiegania o swoje prawa, nie mogą zasygnalizować swoich potrzeb i pragnień, nie są w stanie obronić się przed przemocą, osamotnieniem i izolacją. Przygotowany materiał zawiera treści teoretyczne i ćwiczeniowe, które powinny być zrealizowane podczas zajęć z wychowawcą. Preferowany czas realizacji części teoretycznej to październik, ponieważ jest to miesiąc świadomości mutyzmu wybiórczego. Wymagane zrealizowane zadania należy przesłać na wskazany w regulaminie adres e-mail do 20 grudnia 2021 r. Klasy, które wypełnią zadania zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie, otrzymają certyfikat – dyplom uznania Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-10-11 14:25 / 10393    A. Borysiak

dla nauczycieli Bezpłatne lekcje WF do wykonywania w domu
Sieć klubów fitness „Xtreme Fitness Gyms” zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego do wykorzystania bezpłatnych lekcji WF do wykonywania w domu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-04-22 07:16 / 10138    A. Nicpoń

dla nauczycieli Kampania edukacyjna Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - „Cash Lajf Balans”
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza szkoły do korzystania z materiałów powstałych na rzecz kampanii edukacyjnej „Cash Lajf Balans”, której celem jest promowanie wśród uczniów w wieku 15-19 lat postaw przedsiębiorczych i przybliżanie podstaw biznesu oraz zaznajomienie młodzieży z ofertą Funduszy Europejskich na start i rozwój biznesu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-04-15 09:24 / 10123    A. Wnorowski

dla nauczycieli Dobre sposoby na mikroby - SCENARIUSZ ZAJĘĆ „Młodzież w czasie pandemii COVID-19”
W związku z panującą od roku w kraju epidemią COVID-19, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy podjął kolejne działanie w ramach interwencji nieprogramowej pn. „Dobre sposoby na mikroby”. W ramach tej inicjatywy został przygotowany scenariusz zajęć dydaktycznych pn. „Młodzież w czasie pandemii COVID-19”, który został skonsultowany ze specjalistami Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W oparciu o załączony materiał zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli biologii lub wychowawców w klasach IV-VIII szkół podstawowych. Materiały w załączeniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 9 2021-04-15 08:29 / 10083    A. Borysiak

dla nauczycieli Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów
Audiobooki lektur i klasyki literatury, a także publikacje i artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-01-18 10:13 / 9933    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl