strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje o kuratorium  Jesteś w dziale informacje o kuratorium » Kontakt

2008-04-29 07:00 / 195   J. Popielewski informacje o kuratorium
Kontakt

KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY
ul.Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

 
E-mailwyślij e-mail 

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP: KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY (/KOBYDGOSZCZ/skrytka)

 

 

Korespondencja kierowana do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r., poz. 256) powinna zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi,
  • jej adres  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • żądanie (opis przedmiotu sprawy),
  • oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie na podstawie art. 64 §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego  pozostawia się bez rozpoznania.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 8.00-16.00
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek

7.30-15.30

WYDZIAŁ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I PODSTAWOWEJ

Sekretariat : tel/fax 52 34 97 624

 

WYDZIAŁ EDUKACJI PONADPODSTAWOWEJ, SPECJALNEJ I PLACÓWEK
Sekretariat : tel. 52 34 97 618, fax 52 34 97 617

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU EDUKACJI

Sekretariat : tel/fax 52 34 97 624

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
Sekretariat: tel. 52 34 97 641, fax 52 34 97 634

Sekretariat Kuratora: tel. 52 34 97 605

Kancelaria - informacja: tel. 52 34 97 639

Główny Księgowy: tel. 52 34 97 615

DELEGATURA W TORUNIU
ul. Moniuszki 15/21

87-100 Toruń

tel. 56 611 52 20

tel. 56 620 00 65

tel. 56 622 14 09

Awans zawodowy: tel. 508 129 685

fax. 56 622 66 28
e-mail: wyślij e-mail

DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU
ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek
tel. 54 42 64 032, fax 54 42 64 044
e-mail: wyślij e-mail

ZESPÓŁ DS. SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W INOWROCŁAWIU
al. Ratuszowa 38
88-110 Inowrocław
pokój 134, II piętro
tel. 52 30 30 223

Robert Ciechanowski
ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ
tel. 56 611 52 25
e-mail: wyślij e-mail

 

al. Ratuszową 38© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl