strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2023-08-03 10:23 / 9367   R. Ciechanowski dla nauczycieli
Wykaz publicznych placówek, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego...

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

 

Nazwa placówki doskonalenia nauczycieli

Specjalność nauczyciela - doradcy metodycznego 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego we Włocławku

język polski - dla nauczycieli szkół podstawowych

język obcy - dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

matematyka - dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

chemia - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

historia – dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

edukacja wczesnoszkolna - dla nauczycieli szkół podstawowych 

fizyka - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

informatyka, technologia komunikacyjno-informacyjna - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

edukaja dla bezpieczeństwa - dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
kształcenie specjalne - dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

edukacja wczesnoszkolna - dla nauczycieli szkół podstawowych

religia - dla nauczycieli szkół podstawowych

i ponadpodstawowych

język polski - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

język obcy - dla nauczycieli szkół podstawowych

i ponadpodstawowych

matematyka - dla nauczycieli szkół podstawowych

i ponadpodstawowych

fizyka - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

geografia - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

chemia - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

wychowanie przedszkolne

plastyka - dla nauczycieli szkół podstawowych

przedmioty zawodowe – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

kształcenie specjalne – dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

wychowanie fizyczne - dla nauczycieli szkół podstawowych 

język obcy - dla nauczycieli szkół podstawowych  

historia – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

matematyka – dla nauczycieli szkół podstawowych

język polski – dla nauczycieli szkół podstawowych 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 

język polski - dla nauczycieli szkół podstawowych  

edukacja wczesnoszkolna - dla nauczycieli szkół podstawowych 

fizyka – dla nauczycieli szkół podstawowych

język obcy - dla nauczycieli szkół podstawowych

wychowanie przedszkolne

matematyka - dla nauczycieli szkół podstawowych

geografia – dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstwowych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

 

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy

matematyka - dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

biologia - dla nauczycieli szkół  podstawowych
i ponadpodstawowych

edukacja wczesnoszkolna – dla nauczycieli szkół podstawowych

wychowanie fizyczne - dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

religia - dla nauczycieli szkół podstawowych 

język polski - dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

chemia – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

historia, wiedza o społeczeństwie - dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

informatyka, technologia komunikacyjno-informacyjna - dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

wychowanie przedszkolne

muzyka – dla nauczycieli szkół podstawowych 

podstawy przedsiębiorczości – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

edukacja dla bezpieczeństwa – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

kształcenie specjalne – dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych 

plastyka – dla nauczycieli szkół podstawowych 

geografia – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

fizyka - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

język obcy - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

- Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu

historia, wiedza o społeczeństwie - dla nauczycieli szkół podstawowych

edukacja wczesnoszkolna – dla nauczycieli szkół podstawowych

religia – dla nauczycieli szkół podstawowych

geografia, przyroda - dla nauczycieli szkół podstawowych

język obcy – dla nauczycieli szkół podstawowych 

biologia - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

 

Podstawa prawna: § 25 ust. 12 rozporządzenia z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz.1045)
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl