strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Awans zawodowy

dla nauczycieli Terminy składania wniosków - awans zawodowy ważna informacja
W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 dostęp do siedziby Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Delegatur Kuratorium w Toruniu i we Włocławku będzie ograniczony. W związku z powyższym oraz ze względów bezpieczeństwa prosimy o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją za pośrednictwem Poczty Polskiej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-10-04 10:49 / 117    M. Bazelak

dla nauczycieli Awans zawodowy - nowe zasady - nauczyciel dyplomowany ważna informacja
Awans zawodowy nauczycieli regulują następujące przepisy: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 11 2020-02-21 13:51 / 8359    M. Bazelak

dla nauczycieli Wydanie duplikatu decyzji administracyjnej – aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Wniosek o wydanie duplikatu aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczyciel składa w siedzibie urzędu, w którym przeprowadzane było postępowanie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-09-08 20:15 / 7442    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Ważna informacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli ważna informacja
Corocznie w miesiącu czerwcu i październiku urząd notuje zwiększoną ilość przyjmowanych wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W związku z licznymi przypadkami błędów pojawiających się w składanej przez nauczycieli dokumentacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie ...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2013-10-21 08:46 / 1294    M. Bazelak

dla nauczycieli Wzór wniosku
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, mogą Państwo Skorzystaś z nowego wniosku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2009-09-30 15:15 / 118    M. Bazelak

dla nauczycieli Wzór zaświadczenia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2009-09-28 10:57 / 743    M. Bazelak

dla nauczycieli Koordynatorzy awansu zawodowego w Kuratorium Oświaty
Koordynatorzy awansu zawodowego w Kuratorium Oświaty
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2007-02-26 07:00 / 116    M. Bazelak

dla nauczycieli Akty prawne
Akty prawne regulujące uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2005-10-06 07:00 / 115    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl