strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

dla nauczycieli Kursy z zakresu nauczania kodowania oraz programowania w szkołach i przedszkolach
Polecamy Państwa uwadze kursy z zakresu nauczania kodowania oraz programowania w szkołach i przedszkolach, które odbędą się z wykorzystaniem metody e-learning.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-09-06 14:06 / 7431    K. Mikulski

dla nauczycieli Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli dotyczące energetyki jądrowej
Ministerstwa Energii oraz Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego informuje o bezpłatnym szkoleniu dla nauczycieli fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych dotyczącym energetyki jądrowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2017-09-06 14:06 / 7432    K. Mikulski

dla nauczycieli Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, firma Lechaa Consulting Sp. z o. o. została wyłoniona jako realizator zadania pn. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-09-06 12:13 / 7423    A. Nicpoń

dla nauczycieli Nabór na bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-07-25 13:58 / 7395    K. Zaremba

dla nauczycieli Żyjmy zdrowo - Szkolenie dot. pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii
Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2017-07-19 13:49 / 7392    M. Bazelak

dla nauczycieli Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców
Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, których celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-07-06 14:41 / 7383    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Kurs e-lerningowy "Edukacja wobec wyzwań"
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza nauczycieli i nauczycielki do udziału w kursie e-learningowym „Edukacja wobec wyzwań” wprowadzającym do tematyki edukacji globalnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-07-05 12:10 / 7381    M. Bazelak

dla nauczycieli Warsztaty poświęcone kompetencjom cyfrowym w nauczaniu i uczeniu się języków obcych
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu, w Austrii ogłasza nabór na warsztaty poświęcone kompetencjom cyfrowym w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-06-24 08:22 / 7363    M. Bazelak

dla nauczycieli Zaproszenie na bezpłatne warsztaty "Warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej"
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatne warsztaty "Warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-06-01 09:59 / 7314    M. Piechocka

dla nauczycieli Warsztaty dla nauczycieli z polski i Ukrainy „Swatka”
Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-13 12:33 / 7195    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl