strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje o kuratorium  Jesteś w dziale informacje o kuratorium » Wizytatorzy - koordynatorzy

2018-09-05 12:22 / 8271   M. Bazelak informacje o kuratorium
Wizytatorzy - koordynatorzy

Wizytatorzy-koordynatorzy w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

Koordynator ds. kształcenia zawodowego

 

Delegatura w Toruniu
wizytator
Piotr Kornacki
e-mail: pkornacki@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. 56 611 52 25

 

Koordynator ds. edukacji włączającej i specjalnych potrzeb edukacyjnych

 

Delegatura we Włocławku

starszy wizytator

Małgorzata Gontarek

e-mail: mgontarek@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. 54 426 40 40

 

Koordynator ds. edukacji prozdrowotnej

 

Delegatura w Toruniu

starszy wizytator

Danuta Brzózka-Ciechanowska

e-mail: dciechanowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. 56 611 52 24

 

Koordynatorzy ds. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

Delegatura w Toruniu

starszy wizytator

Urszula Chaberska

e-mail: uchaberska@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. 56 620 00 65 wew. 23, 56 611 52 36

 

Delegatura we Włocławku

starszy wizytator

Krystyna Sobczak

e-mail: ksobczak@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. 54 426 40 35

 

Koordynatorzy ds. wypoczynku

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy      

starszy inspektor

Andrzej Czopek
e-mail: aczopek@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. 52 34 97 636

 

Delegatura w Toruniu

starszy wizytator

Jolanta Gruchlik
e-mail: jgruchlik@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. 56 620 00 65 wew. 31

kom. 506094751

 

Delegatura we Włocławku

starszy wizytator

Beata Stachowiak

e-mail: bstachowiak@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. 54 426 40 30

 

Koordynator ds. organizacji konkursów przedmiotowych

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

starszy wizytator

Katarzyna Sobieszczańska

e-mail: ksobieszczanska@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. 52 349 76 25

 

Koordynator ds. Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii 

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

wizytator

Wiesław Guziński

e-mail: wguzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. 574087467

 

Koordynator ds. kształcenia młodocianych pracowników 

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

starszy wizytator

Iwona Andrzejewska

e-mail: iandrzejewska@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. 537464439
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl