strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

dla nauczycieli Zaproszenie do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile"
Od kilku lat polskie szkoły, biblioteki oraz instytucje edukacyjne włączają się do akcji Żonkile. Nauczyciele i przedstawiciele instytucji będą mieli do dyspozycji specjalne materiały dydaktyczne dotyczące powstania w getcie warszawskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-02-15 15:17 / 7929    K. Zaremba

informacje ogólne Ogólnopolski Konkurs poezji i fotografii marynistycznej „Impresje Morskie 2018”
Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie poezji i fotografii marynistycznej „Impresje Morskie 2018”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-02-15 12:13 / 7928    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”
O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-02-14 14:40 / 7926    K. Zaremba

informacje ogólne Nabór kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2018-02-13 15:01 / 7925    R. Ciechanowski

informacje ogólne VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy informuje o VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Tegoroczne hasło: "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-02-13 13:31 / 7922    A. Nicpoń

dla nauczycieli Konferencja dydaktyczna Interdyscyplinarne Kształcenie w Przedmiotach Przyrodniczych i Ścisłych
28 lutego 2018 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbędzie się Konferencja dydaktyczna Interdyscyplinarne Kształcenie w Przedmiotach Przyrodniczych i Ścisłych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-02-13 11:02 / 7924    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Zbieranie zapotrzebowań na wydrukowane adaptacje podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących ważna informacja
Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zlecenie MEN, realizuje zadanie dotyczące zbierania zapotrzebowań ze szkól ponadgimnazjalnych na podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze dla uczniów niewidomych i słabowidzących wydrukowane w druku powiększonym lub w systemie Braille'a. Zapotrzebowania zbierane będą do 21 lutego 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-02-13 10:02 / 7892    K. Zaremba

informacje ogólne Konkurs „Bohater potrzebny od zaraz!”
Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i popularyzacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz rozwoju umiejętności plastycznych wśród dzieci.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2018-02-13 09:48 / 7923    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Międzynarodowy konkurs Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego - możliwość oddania głosu ważna informacja
Rządowy program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został zgłoszony do udziału w międzynarodowym konkursie Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego – World Summit of the Information Society, organizowanym przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-02-12 12:52 / 7921    K. Zaremba

informacje ogólne Ruszają regionalne konferencje programu Erasmus+ - razem zmieniajmy edukację w Polsce! - zmiana terminu ważna informacja
Już 2 marca br. w Grudziądzu w Centrum konferencyjne Hotelu Ibis odbędzie się pierwsza w tym roku konferencja regionalna pod hasłem Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły– skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym, której celem będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+. Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-02-12 12:39 / 7899    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl