strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zaprasza uczniów technikum kształcących w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz uczniów liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-22 12:46 / 10340    I. Andrzejewska

informacje ogólne XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2021/2022 organizuje XXXV Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Odbędzie się ona pod hasłem "Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym". Termin zgłoszenia upływa 7 października 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-22 12:45 / 10339    K. Mikulski

informacje ogólne KONKURS "KUJAWSKO - POMORSKIE SZKOŁY W KONKURSIE O TARCZĘ SZKOŁY Z ŻYCIEM"
Konkurs rozpoczyna się dnia 15 września 2021 r. o godz. 15.00, a kończy się dnia 31 października 2021 r. o godz. 16:00 czasu polskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-09-22 12:11 / 10328    K. Mikulski

informacje ogólne Projekt edukacyjny "Mój Norwid"
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy ze swoimi jednostkami podległymi: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotował dla uczniów i nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego projekt edukacyjny "Mój Norwid". Projekt ma na celu popularyzację twórczości Cypriana Kamila Norwida wśród uczniów oraz nauczycieli i kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-22 12:09 / 10335    I. Andrzejewska

informacje ogólne XXXIII Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez Granic” - zaproszenie do współpracy.
Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Mathematiques sans Frontieres” – „Matematyka bez Granic” zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli matematyki do utworzenia Regionalnego Komitetu Konkursu w województwie kujawsko-pomorskim. Interdyscyplinarny Konkurs cieszy się rosnącym zainteresowaniem w wielu krajach. Na całym świecie uczestniczą w nim zespoły klasowe rozwiązując zestawy zadań matematycznych o charakterze aplikacyjnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-22 08:12 / 10333    M. Babyszka

informacje ogólne Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 ważna informacja
Podstawę organizacji konkursów przedmiotowych w województwie kujawsko-pomorskim stanowi Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022. W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu. Zgodnie z § 4. pkt 3 ww. rozporządzenia, kurator oświaty do 30 września przekazuje do szkół regulaminy konkursów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 13 2021-09-21 10:12 / 10325    K. Sobieszczańska

dla dyrektorów i samorządów Badania w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego
W związku z realizacją badań w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego, realizowanego na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Fundację Polskiej Akademii Nauk informujemy, że z losowo wybranymi szkołami skontaktuje się właściwy Koordynator Programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-20 14:40 / 10327    M. Babyszka

dla nauczycieli II MIĘDZYNARODOWA EDYCJA „PRZERWY NA CZYTANIE” – ZGŁOŚ SZKOŁĘ
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w kolejnej II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Rok 2020 był pod każdym względem wyjątkowy, nieustające obostrzenia dotykające szkoły spowodowały utrudnienia w realizacji akcji. Mimo wielu przeciwności instytucje oświatowe bardzo licznie wzięły udział w czytaniu na przerwie. W efekcie ustanowiliśmy nowy rekord w czytaniu na przerwie w czasie pandemii. Udział w akcji wzięło łącznie 149 851 osób z 874 placówek oświatowych z Polski i 17 ze świata, m.in. z Litwy, Kazachstanu, Portugalii, Czech, Francji!!! Przyłącz się by pobić zeszłoroczny rekord!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-20 14:39 / 10326    A. Borysiak

informacje ogólne Zmiana rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że 24 sierpnia 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży , które weszło w życie we wrześniu br. (14 dni po opublikowaniu).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-09-20 13:10 / 10329    M. Bazelak

informacje ogólne Ogólnopolski konkurs na Odznakę Marszową "Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski"
Stowarzyszenie Związek Strzelecki zaprasza dzieci młodzież ze szkól w województwie kujawsko-pomorskim do udziału w Ogólnopolskim konkursie na Odznakę Marszową "Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-09-20 11:43 / 10324    A. Nicpoń


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl