strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)
Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-04-26 12:00 / 8118    R. Ciechanowski

informacje ogólne Ogólnopolski Konkurs „EKOBEZPIECZNI” w ramach projektu „Jak Jeździsz”
Od 2015 r. Bank Zachodni WBK – członek Partnerstwa Dla Bezpieczeństwa Drogowego – realizuje projekt „Jak Jeździsz”, który m.in. przypomina i systematyzuje wiedzę w zakresie bezpiecznego i przepisowego poruszania się pojazdami. Uczy, jak reagować w sytuacjach niespodziewanych zdarzeń drogowych z udziałem zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-04-24 14:14 / 8116    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza – list do kapsuły czasu
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza zapraszające dyrektorów szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do przygotowania listów, które zostaną umieszczone w kapsule czasu. Zostanie ona zakopana przy Dębie Niepodległości, którego posadzenie planowane jest na połowę maja, przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-04-23 14:49 / 8115    R. Ciechanowski

informacje ogólne Sprawozdanie z konferencji "Edukacja dla zdrowia"
17 kwietnia 2018 roku w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia”. Mając na uwadze wspólne cele i zbieżne zadania, Minister Edukacji Narodowej zawarł z Głównym Inspektorem Sanitarnym porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z działań jest wspólnie zorganizowanie konferencji w każdym z województw, których głównym tematem są przedsięwzięcia i programy odnoszące się do profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 10 liczba załączników 0 2018-04-23 14:48 / 8112    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Konkurs "Pełnoletni 1918/2018"
Konkurs „Pełnoletni 1918/2018” odbywa się w ramach programu Niepodległa i skierowany jest do uczniów szkół średnich. Zadanie polega na dotarciu i zaprezentowaniu historii osób, które urodziły się ok. 1900 r. i w momencie odzyskania Niepodległości były pełnoletnie. Najciekawsze prace trafią na stronę projektu. Na prace konkursowe czekamy do 15 czerwca 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-04-23 14:30 / 8113    K. Zaremba

dla nauczycieli Zaproszenie do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”
Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza Państwa do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, który organizowany jest przez Wydział Fizyki UAM, w dniach 21 i 22.09.2018. Honorowy, patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Pani Anna Zalewska. Minister Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-04-23 14:01 / 8114    R. Ciechanowski

informacje ogólne Odbiór zaświadczeń finalistów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż zaświadczenia finalistów konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018 dyrektor placówki może odebrać osobiście za poświadczeniem odbioru bądź upoważnić pracownika szkoły, w dniach od 24 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. w godzinach pracy urzędu, odpowiednio w: 1. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Kamila Roszak, pokój nr 313; 2. Delegatura w Toruniu, Pani Monika Piechocka, sekretariat; 3. Delegatura we Włocławku, Pani Monika Skrzypińska, sekretariat.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-04-23 12:03 / 8104    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Uroczyste podsumowanie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
16 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Do Lublina z całej Polski przyjechało blisko 50 laureatów, którym wręczono dyplomy i nagrody.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 27 liczba załączników 0 2018-04-23 11:10 / 8109    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2018/2019 ważna informacja
Szanowni Państwo Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2018-04-23 09:46 / 8111    M. Bazelak

informacje ogólne Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Matematyki
Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-04-20 15:00 / 8110    K. Sobieszczańska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl