strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscy"Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne..."2016-04-18
jst - gminyProśba o dane liczbowe2016-04-25
jst - powiatyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - wszystkieSzkoły przekazane w trybie art. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. 2016-04-29

dla dyrektorów i samorządów Szkolenie: "CAG - CENTRUM AKTYWNOŚCI GIMNAZJALISTY"
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom“ w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór na szkolenie z metodologii projektu modelowego Programu Równać Szanse „CAG – Centrum Aktywności Gimnazjalisty“ z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-04-28 08:54 / 6355    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów KLASA z ECDL - projekt dla Twojej szkoły!
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w załączeniu przekazuje informacje o projekcie "Klasa z ECDL"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-27 09:31 / 6343    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów VII edycja Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serce”
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II już po raz siódmy jest organizatorem bezpłatnych, letnich Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”. Projekt skierowany jest do uczniów bydgoskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalnych jak i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 2 2016-04-20 10:19 / 6334    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Badania dla gimnazjalistów
W związku z Zarządzeniem Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. i ustaleniem harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim, zawierającym szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym składanie dokumentów, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w stosunku do poprzedniego stanu prawnego zmieniły się terminy wykonywania badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Badania te będą przeprowadzane na przełomie lipca i sierpnia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-14 10:16 / 6318    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Debata o edukacji: "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY"
Szanowni Państwo Dyrektorzy Zasadniczych Szkół Zawodowych i Techników
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-04-14 09:11 / 6322    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Szósty Kongres Młodych Matematyków Polskich ważna informacja
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk przy współudziale kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, organizują Szósty Kongres Młodych Matematyków Polskich w dniach 15-19 września 2016 r. w Warszawie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-04-08 07:52 / 6298    A. Nicpoń

dla rodziców i uczniów Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców
Potwierdzenie uczestnictwa dwóch przedstawicieli Państwa rady rodziców wraz z ich danymi osobowymi (imię i nazwisko, pełna nazwa szkoły, e-mail, telefon) należy przesłać do 10 kwietnia br. na adres: kontakt@rodziceszkole.edu.pl. Szczegółowy program Konferencji w załączeniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-04-07 11:11 / 6292    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów II edycjia Programu Polskie Nadzieje Olimpijskie
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w załączeniu przekazuje zaproszenie do wzięcia udziału w Programie Polskie Nadzieje Olimpijskie, w ramach którego przyznawane są granty dla instytucji i organizacji sportowych, prowadzących zajęcia sportowe na poziomie wyczynowym dla dzieci i młodzieży oraz na różnych poziomach dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej. Wnioski można składać od 5 do 30 kwietnia b.r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-04-07 10:41 / 6295    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zgodnie z organizowanym corocznym badaniem potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli określonym w Zarządzeniu nr 34/2016 z dnia 10 marca 2016 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim prosi o wypełnienie ankiet znajdujących się na stronie Internetowej o adresie: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/diagnoza w terminie do 8 kwietnia 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-05 08:21 / 6291    K. Mikulski

informacje ogólne Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych - przypomnienie ważna informacja
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 r. zwolnieni ze sprawdzianu – są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 r. i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik (dotyczy to uczniów szkoły podstawowej, którzy tytuł laureata uzyskali w konkursie organizowanym z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klas IV-VI).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-30 13:43 / 6281    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl