strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa

Podnoszenie jakoœci kształcenia

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyTrzecia edycja akcji Narodowe Czytanie2014-08-27
jst - gminyDotacja przedszkolna 20142014-02-10
jst - powiaty 2013-09-11
jst - wszystkieProśba o przekazanie informacji2014-02-10

dla dyrektorów i samorządów Narodowe Czytanie
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w związku z zaplanowanym na 6 września 2014 roku ogólnopolskim czytaniem „Trylogii” Henryka Sienkiewicza w ramach akcji Narodowe Czytanie, szkoły mogą brać udział w tej akcji również 5 września br.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-02 11:42 / 4686    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej” — projekt dla przedszkoli
Aleksander Sopliński — podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia w piśmie do Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Ministra Edukacji Narodowej z 23 czerwca 2014 r. informuje, że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy (SPPW) realizuje projekt, w ramach którego opieką profilaktyczną objęte są dzieci w wieku od 0 do 5 roku życia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-02 11:00 / 4697    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolska kampania „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”
Fundacja Dobre Życie zaprasza szkoły do udziału w przedsięwzięciu, które odbędzie się w terminie 16-23 października. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem chleba, a także podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami oraz wpływanie na jakość chleba na rynku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-02 10:59 / 4696    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Bezpłatne podręczniki szkolne - regulacje prawne, procedury wyboru i zamawiania, dotacje celowe i ich rozliczenie
Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej. Warsztaty są realizowane w formie ćwiczeń w grupach w dwóch częściach. Każda część zawiera po dwa ćwiczenia w grupie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-09-02 09:40 / 4693    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów List Rzecznika Praw Dziecka na inaugurację roku szkolnego 2014/2015
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, skończyły się wakacje, a Wy uśmiechnięci i wypoczęci wracacie do szkół. Dla niektórych z Was będzie to pierwszy rok nauki. Szczególnie gorąco witam sześciolatków rozpoczynających w tym roku wspaniałą szkolną przygodę. Wierzę, że dla wszystkich z Was – tych najmłodszych i tych trochę starszych - nadchodzący rok szkolny będzie obfitował w ciekawe doświadczenia, wzbogaci Waszą wiedzę i umiejętności, przysporzy serdecznych przyjaciół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2014-08-29 13:24 / 4689    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na inaugurację roku szkolnego 2014/2015
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice, Uczniowie i Wychowankowie szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego. Inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015 to czas, kiedy po wakacyjnym odpoczynku z nadzieją spoglądamy w przyszłość, kreślimy nowe plany i podejmujemy się kolejnych wyzwań.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2014-08-29 13:24 / 4690    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Programy Szkoła z Klasą 2.0 i Koduj z Klasą
Centrum Edukacji Obywatelskiej serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w programach Szkoła z Klasą 2.0 lub/i Koduj z Klasą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-29 08:14 / 4683    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
Promowanie tradycji i kultury ludowej, poznawanie dobrej polskiej żywności czy upowszechnienie idei edukacji w gospodarstwie rolnym to główne cele projektów realizowanych przez mieszkańców obszarów wiejskich w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Celem działania sieci jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, kształtowania postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży mogą stanowić jeden ze sposobów realizacji środków towarzyszących wykonywaniu programu "Owoce i warzywa w szkole".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-25 12:20 / 4674    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów "Zdolni na start - IV edycja"
W dniach 1-19 września 2014 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-25 12:14 / 4676    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014 ważna informacja
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza szkoły prowadzące kształcenie w zawodach do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Celem monitorowania jest zebranie informacji na temat procesu wdrażania PPKZ i opracowanie, na podstawie jego wyników, oferty doskonalenia kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych. Monitorowanie będzie realizowane za pomocą ankiet elektronicznych wypełnianych przez dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-08-19 11:09 / 4671    K. Bylicki


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl