strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyCYFROWA EDUKACJA - konferencja w regionie dla dyrektorów szkół2016-02-05
jst - gminyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - powiatyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - wszystkieProśba o przekazanie informacji o zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych mających zasięg co naj2016-01-04

dla dyrektorów i samorządów Badania lekarskie dla uczniów klas trzecich gimnazjów Bydgoszczy i okolic
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 26, w związku ze zbliżającym się naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym na rok szkolny 2016/2017, informuje zainteresowanych rodziców i uczniów o zaplanowanym terminie badania dla danego gimnazjum. Harmonogram badań dla poszczególnych gimnazjów ujęto w pliku zamieszczonym poniżej. Jednocześnie przypomina się, że na badanie uczniowie zgłaszają się z rodzicami lub prawnymi opiekunami, mając ważną legitymacją szkolną, zabierając skierowania ze wszystkich szkół, w których zamierzają ubiegać się o przyjęcie. Uczeń powinien zabrać również ze sobą posiadaną dokumentację medyczną, tzn. książeczkę zdrowia, karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli był leczony), kserokopię kartoteki leczenia specjalistycznego (neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergicznego), aktualną opinię leczącego neurologa (z aktualnym badaniem EEG) w przypadku padaczki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-02-05 13:55 / 6135    D. Szymańska-Al Samarrai

informacje ogólne CYFROWA EDUKACJA - konferencja w regionie dla dyrektorów szkół ważna informacja
Kuratorium oświaty w Bydgoszczy wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza dyrektorów na konferencję pt.: "CYFROWA EDUKACJA".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-02-03 19:09 / 6095    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów V edycja Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016 – ogłoszona
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza V edycję konkursu na dofinasowanie projektów realizujących działania na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Celem projektów powinno być: przybliżenie wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, pogłębienie wiedzy o historii i kulturze narodów, wskazanie wspólnych obszarów w edukacji i w dorobku kulturalnym dwóch państw. Składanie wniosków do 7 marca 2016 r. Szczegółowych informacji udziela p. Robert Śmigielski, tel. 22 295 00 44, e-mail: smigelski@cprdip.pl
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-29 11:14 / 6116    D. Szymańska-Al Samarrai

dla dyrektorów i samorządów Ranking liceów ogólnokształcących oraz techników według „Perspektyw” na 2016 r. ogłoszony
Miesięcznik „Perspektywy” po raz kolejny opublikował ranking liceów ogólnokształcących i techników. Licea zamieszczone w wykazie zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). W 2016 r. brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Zestawienie 500 najlepszych szkół ogólnokształcących wg „Perspektyw” na stronie – www.licea.perspektywy.pl. Ogólnopolski ranking techników zbudowany został o następujące kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), matura z przedmiotów obowiązkowych (25%), matura z przedmiotów dodatkowych (25%), wyniki egzaminu zawodowego (30%). Zestawienie 300 najlepszych techników w 2016 r. na stronie – www.technika.perspektywy.pl
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-27 13:55 / 6106    D. Szymańska-Al Samarrai

dla dyrektorów i samorządów Kontynuacja badań kompetencji trzecioklasistów (K3) oraz piątoklasistów (K5) w Instytucie Badań Edukacyjnych
Instytut Badań Edukacyjnych informuje, że 10 i 17 maja br. zaplanowano badanie kompetencji trzecioklasistów i pięcioklasistów. Przedsięwzięcie jest bezpłatne dla szkoły i uczniów. Polega na badaniu posiadanych przez uczniów kompetencji z zakresu języka polskiego i matematyki oraz przyrody. Zapisy szkół chętnych do udziału w badaniach na stronie www.ibe.edu.pl/diagnozy, do końca kwietnia br. Informacji szczegółowych udziela p. Klaudia Starczynowska – diagnozy@ibe.edu.pl
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-27 13:48 / 6101    D. Szymańska-Al Samarrai

dla dyrektorów i samorządów Terminy egzaminów w 2016 r. - komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działając na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. Nr 2156, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w 2016 r. Terminy wraz z podziałem na przedmioty podano w linku poniżej. http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150820_Harmonogram_egzaminow_w_2016_r.pdf
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-22 13:13 / 6085    D. Szymańska-Al Samarrai

dla dyrektorów i samorządów Dopalacze odsłona piekła – pakiety edukacyjne do pobrania
Funadacja Dialogos wraz z Gminą Miasta Częstochowa oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zrealizowała kampanię „Dopalacze, odsłona piekła”. Rezultatem kampanii jest m.in. pakiet edukacyjny dostępny wraz z materiałami dostosowanymi do odbiorców – uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Materiały oraz pakiet są dostępne na stronie: http://www.odslonapiekla.pl/do-pobrania/pobierz-pakiet-edukacyjny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-21 14:59 / 6082    D. Szymańska-Al Samarrai

dla dyrektorów i samorządów Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2016 r. - zaktualizowany 20 sierpnia 2015 r.
Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2016 r. - zaktualizowany 20 sierpnia 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-15 09:57 / 6066    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Szkolenia z zakresu mediacji - zakończono rekrutację ważna informacja
Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem z zakresu mediacji uprzejmie informujemy, że rekrutacja do programu została zakończona. O wyniku naboru zgłoszone szkoły zostaną poinformowane drogą elektroniczną.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-12 10:44 / 6059    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Poradnik metodyczny dla nauczycieli już dostępny.
Zakład Epidemiologii Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji informują, że dla szkół podstawowych i gimnazjów jest już dostępny poradnik zawierający m.in. gotowe scenariusze zajęć dla uczniów związane z prewencją pierwotną nowotworów. Opracowanie zostało sfinansowane przez ministra zdrowia i wsparte przez ministra edukacji narodowej oraz zaprezentowane Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem i Komisji Europejskiej. Poradnik jest dostępny w 16 placówkach w poszczególnych województwach. W województwie kujawsko-pomorskim publikację udostępnia Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy ul. I. Romanowskiej 2, adresy pozostałych instytucji w kraju zawiera załącznik.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-11 13:18 / 6048    D. Szymańska-Al Samarrai


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl