strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyOrganizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie przerwy świątecznej. Dotyczy dyrektorów szkół po2014-12-22
jst - gminyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - powiatyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - wszystkieProblem uzależnień i używania substancji psychoaktywnych oraz leków2014-12-12

dla dyrektorów i samorządów „TRZĘSIENIE DANYCH”
Większość młodych ludzi nie wyobraża sobie życia bez nowych technologii. Dlatego tak ważne jest, by nie tylko umieli sprawnie z nich korzystać, ale przede wszystkim, by robili to w sposób świadomy i bezpieczny. Jak ich do tego dobrze przygotować?
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-17 09:05 / 5066    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Szkolenie - „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zapraszają do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”, organizowanym w ramach projektu systemowego ,,Edukacja dla pracy 2”, które odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 20-21.12.2014r. Głównym celem szkolenia jest wsparcie kadry szkół gimnazjalnych w organizacji i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Szkolenie jest adresowane do trzyosobowych (maksymalnie czteroosobowych) zespołów z każdego gimnazjum, w skład których wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor, doradca zawodowy lub osoba realizująca zadania doradcy w szkole, nauczyciel wychowawca.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-16 14:30 / 5065    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów V edycja akcji „Wypadki na drogach - porozmawiajmy”
Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” realizuje V jubileuszową edycję ogólnopolskiej akcji społecznej pod nazwą „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”. Tematem tegorocznej kampanii będzie ,,widoczność w ruchu drogowym”. Szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie organizatora: www.drogaibezpieczenstwo.org.pl. W załączeniu list Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie udziału w akcji: „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-16 13:21 / 5063    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”
Ministerstwo Edukacji Narodowej od lat współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w zakresie zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia. Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w kształceniu właściwych postaw wobec zdrowia i stylu życia zatem prowadzenie systematycznej edukacji w zakresie zapobiegania zachorowaniom na nowotwory, ale również zachęcanie do różnego rodzaju aktywności w tym obszarze jest nie tylko zasadne ale i niezbędne dla budowania zdrowej populacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-16 12:59 / 5062    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Problem uzależnień i używania substancji psychoaktywnych oraz leków
Zaniepokojona pojawiającymi się wśród młodzieży przypadkami rożnego rodzaju uzależnień i używania między innymi substancji psychoaktywnych oraz leków, w trosce o bezpieczeństwo uczniów uprzejmie proszę o uwzględnienie w szkolnych programach profilaktyki powyższej problematyki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-12 12:22 / 5056    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Forum Szkół Integralnego Wychowania
Forum jest inicjatywą funkcjonującą w oparciu o pracę społeczną pracowników Katedry, doktorantów, studentów, pracowników Instytutu Pedagogiki i innych Instytutów KUL oraz pedagogów z innych uczelni kraju, których zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach aksjologicznych w teorii i praktyce jako podstawie integralnego wychowania
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-10 11:06 / 5042    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wykaz jednostek opiekuńczo-wychowawczych kujawsko-pomorskiej wojewódzkiej komendy OHP działających w roku szkolnym 2014/2015
Wykaz jednostek opiekuńczo-wychowawczych kujawsko-pomorskiej wojewódzkiej komendy OHP działających w roku szkolnym 2014/2015
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-09 10:26 / 5043    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Organizacja pracy szkół w okresie przerwy świątecznej ważna informacja
W załączeniu przekazuję Państwu list Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Ministra Edukacji Narodowej dotyczący organizacji pracy szkół w okresie przerwy świątecznej. Proszę Państwa o zdiagnozowanie potrzeb w zakresie zapewnienia dzieciom w tym okresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz poinformowanie rodziców i opiekunów uczniów o rozwiązaniach przyjętych w tej sprawie w Państwa szkołach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-05 14:44 / 5038    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
10 grudnia – to dzień, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data związana jest z rocznicą podpisania w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – dokumentu, który stał się źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-05 10:19 / 5020    K. Zaremba

informacje ogólne Ostateczny podział na komisje rejonowe Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjum ważna informacja
Zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko - pomorskim rozdział 3 punkt 8.3. Obszar działania komisji rejonowych może ulec zmianie po ogłoszeniu wyników etapu szkolnego. Informacja o zmianach opublikowana zostanie na stronie Kuratorium Oświaty, ostateczny podział na komisje rejonowe następuje po opublikowaniu wyników etapu szkolnego. Prace uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego należy przekazywać zgodnie z poniższym podziałem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-02 09:33 / 4880    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl