strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyPytanie w sprawie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów2015-05-14
jst - gminyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - powiatyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - wszystkieZgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Po2015-04-16

dla dyrektorów i samorządów Konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - ,,Dobra szkoła w mojej gminie, powiecie, województwie"
19 kwietnia 2015 r., w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, odbyła się konferencja pn. ,,Dobra szkoła w mojej gminie, powiecie, województwie" dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z terenu działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu. Gospodarzem spotkania była Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-05-22 10:46 / 5465    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek - "Realizacja wymagań ewaluacji zewnętrznej w województwie kujawsko-pomorskim"
18 maja 2015 r., w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i placówek województwa kujawsko – pomorskiego pn. "Realizacja wymagań ewaluacji zewnętrznej w województwie kujawsko-pomorskim". Konferencja została zorganizowana w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o.Konferencję otworzyła pani Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, która powitała licznie zebranych gości oraz przedstawiła cele spotkania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-05-22 10:24 / 5466    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na konferencję pt.: "Edukacja prawna młodzieży" ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na konferencję pt.: "Edukacja prawna młodzieży".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-05-19 08:11 / 5438    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Informacja w sprawie przeliczania na punkty osiągnięć kandydatów do gimnazjum w trakcie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 ważna informacja
W Zarządzeniu Nr 17/2014 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2015 r. określono, zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Nr 7 z późn. zm.), terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-05-18 15:24 / 5462    K. Zaremba

informacje ogólne Zbieranie informacji - laureaci i finaliści olimpiad centralnych w roku szkolnym 2014-2015 ważna informacja
Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o przesłanie w terminie do 25 maja 2015 r. informacji dotyczącej uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-05-18 11:24 / 5444    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na Konferencję dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli o tematyce freblowskiej
Zapraszamy na Konferencję dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli pt. „Innowacja edukacyjna w oparciu o koncepcję pedagogiczną F. Froebla - Program wychowania przedszkolnego Dar Zabawy”. Program opiera się na idei pedagogicznej niemieckiego pedagoga- Friedricha Froebla, który dzięki popularności w krajach zagranicznych, zyskał uznanie wśród polskich naukowców i środowiska pedagogów. Korelacja treści programowych ze współcześnie obowiązującą podstawą programową sprawia, że Dar Zabawy jest nie tylko innowacją pedagogiczną, ale przede wszystkim – dzięki gotowym propozycjom metodycznym - dużym ułatwieniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w przedszkolu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-05-15 12:47 / 5458    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów LEGITYMACJE SZKOLNE
Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (wzór 66a, symbol - MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (wzór 67a, symbol - MEN-I/50a-N/2).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-05-14 11:21 / 5456    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Szkolenia realizowane w ramach projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”
W ramach projektu realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”, Business Center 1 organizuje szkolenia dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu w formie elektronicznej, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kandydatami na uczestników szkoleń są po dwie osoby z każdej szkoły, prowadzącej część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wskazane przez dyrektora szkoły. Jedna z tych osób będzie pełnić funkcję operatora systemu, a druga jest osobą decyzyjną w zakresie zgłaszania zdających i przeprowadzania egzaminu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-05-13 13:11 / 5453    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Spółdzielnie uczniowskie
Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza Państwa do realizacji na terenie naszego województwa projektu popularyzacji idei spółdzielczości uczniowskiej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-05-06 09:29 / 5441    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów "Dzień Polsko-Niemiecki"
Organizacja "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" po raz piąty zaprasza szkoły, placówki oświatowe oraz podmioty działające we współpracy z młodzieżą i na rzecz młodzieży do udziału w akcji "Dzień Polsko-Niemiecki".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-05-06 09:14 / 5432    A. Nicpoń


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl