strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyZgodność statutów szkół i placówek oświatowych z obowiązującym prawem2015-03-27
jst - gminyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - powiatyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - wszystkieProśba o udzielenie informacji2015-03-02

dla dyrektorów i samorządów Zgodność statutów szkół i placówek oświatowych z obowiązującym prawem ważna informacja
Przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 6, art. 60 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) publiczne i niepubliczne szkoły i placówki działają na podstawie statutu, którego zapisy powinny być zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Aktualizowanie zapisów statutu jest podstawowym obowiązkiem szkoły lub placówki. Zasady organizacji publicznej szkoły/placówki i zakresy spraw, które powinny być ujęte w statucie, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-03-30 08:28 / 5319    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów List Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych
Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z partnerami Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Prokuraturą Generalną, Naczelną Radą Adwokacką, Krajową Radą Notarialną, Krajową Radą Komorniczą oraz Sądami Apelacyjnymi realizuje program edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Głównym celem programu edukacji prawnej w szkołach jest zwiększenie świadomości prawnej obywateli.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-03-26 13:41 / 5320    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Badanie ankietowe w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii przystępują od kwietnia br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badaniem tym zostaną objęci uczniowie klas III gimnazjum i klas II szkół ponadgimnazjalnych w wylosowanych szkołach. Realizacja badania w 2015 roku jest przewidziana w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011-2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-03-26 08:22 / 5318    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Badanie ankietowe „ZDROWIE I SZKOŁA”
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie informuje, że realizuje obecnie badanie ankietowe „ZDROWIE I SZKOŁA” w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w konkursie OPUS 5.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-03-19 15:26 / 5306    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów „Edukacja przez Szachy w Szkole”
Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy zachęca Państwa do przystąpienia do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego o nazwie „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-03-18 08:12 / 5296    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów PILNE! Do Dyrektorów gimnazjów: „Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim” ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w październiku 2015 r. w Luxemburgu, jako jedno z oficjalnych wydarzeń prezydencji luksemburskiej, odbędzie się po raz czwarty „Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim" organizowane przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-03-17 09:40 / 5250    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Konferencję nt. Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych w województwie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-03-16 08:55 / 5287    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Informacja dla dyrektorów szkół w związku z kampanią wyborczą
Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-03-13 13:45 / 5291    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” — kontynuacja działań
Pani Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i dr n. med. Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy, na mocy podpisanego, kolejnego porozumienia zachęcają nauczycieli — którzy uzyskali certyfikat edukatora programu — do podjęcia aktywności oraz uruchomienia działań edukacyjnych zgodnie z załączonym regulaminem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2015-03-13 12:32 / 5278    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego?
Fundacja „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą do władz samorządowych gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego o zorganizowanie cyklu spotkań poświęconych tematyce współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-03-12 13:55 / 5282    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl