strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyZgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Po2015-04-16
jst - gminyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - powiatyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - wszystkieZgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Po2015-04-16

dla dyrektorów i samorządów Edukacja prawna w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach regionu toruńskiego i włocławskiego
21 kwietnia 2015 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu odbyło się spotkanie dotyczące wprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych i pięciu gimnazjach z terenu delegatur kuratorium oświaty w Toruniu i Włocławku nowego działanie edukacyjnego — edukacji prawnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-27 07:53 / 5408    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie do udziału w warsztatach profilaktyki onkologicznej
Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy wraz z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty informuje o bezpłatnych warsztatach dla nauczycieli, odbywających się w ramach drugiej edycji programu „Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-04-21 08:47 / 5403    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Trzeci etap monitowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej od 2012 roku realizuje projekt systemowy pn.: „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach". Celem monitorowania jest zebranie informacji na temat efektów wdrażania nowych podstaw programowych oraz diagnoza potrzeb kadry zarządzającej oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w zawodach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-04-20 14:14 / 5395    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Druga edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych” ważna informacja
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej rozpoczął drugą edycję szkoleń pt.: Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych, która będzie trwała do czerwca 2015r. Głównym celem szkoleń jest wsparcie gimnazjów w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a ich priorytetowy charakter wynika z włączenia szkoleń w ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej – Rok Szkoły Zawodowców. Udział w szkoleniach przyczyni się do zdobycia kompetencji zapewniających efektywną realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, przekładającą się na podejmowanie przez uczniów trafnych decyzji związanych z wyborem zawodu i kierunku kształcenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-04-16 08:41 / 5378    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu ,,Poradnik pozytywnego myślenia”
Firma American Systems sp. z o.o., lider na rynku oprogramowania dla edukacji wraz z Instytutem Psychologii i Psychoterapii proAktywnej proPORT, z siedzibą w Poznaniu na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie realizuje bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi służących do diagnozy predyspozycji zawodowych uczniów. W szkoleniach uczestniczyć mogą doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy oraz nauczyciele a ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu realizacji doradztwa zawodowego w szkołach. Warsztaty prowadzone są w ramach projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Poradnik pozytywnego myślenia”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu www.pozytywnemyslenie.eu wraz z harmonogramem i planem realizowanych szkoleń.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-16 08:39 / 5379    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”
Projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji” W polskich szkołach coraz częściej pojawiają się dzieci i młodzież, które wracają z emigracji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-14 15:21 / 5372    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na seminarium pt: "(Nie)rzeczywisty świat, czyli...nastolatek w objęciach seksbiznesu"
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy zaprasza na seminarium pt: "(Nie)rzeczywisty świat, czyli...nastolatek w objęciach seksbiznesu"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-04-10 13:22 / 5361    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Polskie Radio kończy 90 lat
Polskie Radio kończy 90 lat. W ciągu minionych dziewięciu dekad, Polskie Radio odegrało znaczącą rolę w upowszechnianiu wiedzy i tradycji i szczególny sposób edukowania pokoleń Polaków.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-10 13:06 / 5354    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”
Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”. Krajowa Instytucja Wspomagająca- Centrum Projektów Europejskich zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-10 13:04 / 5352    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na konferencję „W kierunku dobrej szkoły” — 13-14 kwietnia 2015 r.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na bezpłatną konferencję „W kierunku dobrej szkoły” organizowaną w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Etap III”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie przy współpracy z KPCEN w Toruniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-08 13:45 / 5351    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl