strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa

Podnoszenie jakoœci kształcenia

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyTrzecia edycja akcji Narodowe Czytanie2014-08-27
jst - gminyDotacja przedszkolna 20142014-02-10
jst - powiaty 2013-09-11
jst - wszystkieProśba o przekazanie informacji2014-02-10

dla dyrektorów i samorządów List Rzecznika Praw Dziecka na inaugurację roku szkolnego 2014/2015
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, skończyły się wakacje, a Wy uśmiechnięci i wypoczęci wracacie do szkół. Dla niektórych z Was będzie to pierwszy rok nauki. Szczególnie gorąco witam sześciolatków rozpoczynających w tym roku wspaniałą szkolną przygodę. Wierzę, że dla wszystkich z Was – tych najmłodszych i tych trochę starszych - nadchodzący rok szkolny będzie obfitował w ciekawe doświadczenia, wzbogaci Waszą wiedzę i umiejętności, przysporzy serdecznych przyjaciół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-08-29 13:24 / 4689    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na inaugurację roku szkolnego 2014/2015
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice, Uczniowie i Wychowankowie szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego. Inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015 to czas, kiedy po wakacyjnym odpoczynku z nadzieją spoglądamy w przyszłość, kreślimy nowe plany i podejmujemy się kolejnych wyzwań.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-29 13:24 / 4690    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Programy Szkoła z Klasą 2.0 i Koduj z Klasą
Centrum Edukacji Obywatelskiej serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w programach Szkoła z Klasą 2.0 lub/i Koduj z Klasą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-29 08:14 / 4683    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
Promowanie tradycji i kultury ludowej, poznawanie dobrej polskiej żywności czy upowszechnienie idei edukacji w gospodarstwie rolnym to główne cele projektów realizowanych przez mieszkańców obszarów wiejskich w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Celem działania sieci jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, kształtowania postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży mogą stanowić jeden ze sposobów realizacji środków towarzyszących wykonywaniu programu "Owoce i warzywa w szkole".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-25 12:20 / 4674    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów "Zdolni na start - IV edycja"
W dniach 1-19 września 2014 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-25 12:14 / 4676    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014 ważna informacja
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza szkoły prowadzące kształcenie w zawodach do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Celem monitorowania jest zebranie informacji na temat procesu wdrażania PPKZ i opracowanie, na podstawie jego wyników, oferty doskonalenia kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych. Monitorowanie będzie realizowane za pomocą ankiet elektronicznych wypełnianych przez dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-08-19 11:09 / 4671    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych w sprawie podręczników ważna informacja
Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych w sprawie podręczników
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-08-08 09:59 / 4659    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Narady Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dyrektorami szkół i placówek woj. kujawsko-pomorskiego ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego na narady inaugurujące nowy rok szkolny 2014/2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-07 12:41 / 4651    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Internetowy Teatr TVP dla szkół
Telewizja Polska S.A. zaprasza szkoły województwa kujawsko-pomorskiego do włączenia się w projekt „Internetowy Teatr TVP dla szkół”.
Szkoły, które chciałyby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu w roku szkolnym 2014/2015, proszone są o kontakt z Biurem Reklamy TVP Bydgoszcz, tel. 52 375 75 91 lub za pomocą kontaktu mailowego: elwira.ziolkowska@tvp.pl.
„Internetowemu Teatrowi TVP dla szkół” towarzyszy Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych. Tegoroczny przegląd będzie odbywał się pod hasłem: „Mój dom. Moje otoczenie. Moja ojczyzna”. Zgłoszenia do przeglądu można przesyłać od 2 września 2014 r. do 5 października 2014 r. do siedziby TVP Bydgoszcz, ul. Kujawska 7.
Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu znajdują się na stronach internetowych organizatora: http://www.tvp.pl/bydgoszcz oraz http://www.iteatr.tvp.pl.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-06 14:49 / 4655    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Konkurs „Lekcja dobrej historii” - IBE
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza trzecią edycję konkursu „Lekcja dobrej historii”, który skierowany jest do nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jego celem jest wyłonienie najlepszych przykładów dobrych praktyk, które zostały zrealizowane podczas lekcji w szkole.
W tegorocznej edycji poszukiwane są rozwiązania, które kształtują umiejętność interpretacji różnych źródeł i skłaniają uczniów do spojrzenia na wydarzenia historyczne, proces lub postać historyczną z różnych punktów widzenia.
Prace przyjmowane będą do 22 września 2014 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej organizatora: http://eduentuzjasci.pl/konkursldh.html.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-06 08:53 / 4654    J. Jendykiewicz-Owczarek


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl