strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscy 2014-10-29
jst - gminyEdukacja domowa2014-10-15
jst - powiatyEdukacja domowa2014-10-15
jst - wszystkieRządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”2014-09-25

dla dyrektorów i samorządów Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty
Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2010, Nr 57, poz. 361).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-28 12:27 / 4918    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Szkoły objęte monitoringiem wizyjnym
W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Departamentu Porządku Publicznego z 24 października 2014 r. (znak:DPP-P-5017-13-2/2014), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat liczby szkół objętych monitoringiem wizyjnym, dla których są Państwo organem prowadzącym. Prosimy o wypełnienie załączonej tabeli oraz przesłanie w terminie do 28 października 2014 r. na adres mail: kbylicki@bydgoszcz.uw.gov.pl. Jednocześnie prosimy o wstępne wskazanie liczby szkół, które w Państwa ocenie powinny zostać objęte monitoringiem wizyjnym, z uwagi na zagrożenia związane z bezpieczeństwem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-10-27 14:06 / 4915    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów OGÓLNOPOLSKI GRANTOWY PROJEKT PRZEBUDOWY SKLEPIKÓW SZKOLNYCH „SKLEPIKI SZKOLNE – ZDROWA REAKTYWACJA”
Projekt grantowy edukacji prozdrowotnej dotyczący sklepików szkolnych pn. „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji. Udział w konkursie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez szkoły projektów promocji zasad zdrowego odżywiania oraz projektów przebudowy sklepików szkolnych w bufety ze zdrowym śniadaniem zapewniające dostęp do zdrowych i pełnowartościowych produktów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-24 09:22 / 4906    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Spotkanie Edukacyjne: AKADEMIA WIEDZY
W dniach 27 i 28 października 2014 roku dziennik „Express Bydgoski” zaprasza wszystkich dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Spotkanie Edukacyjne: Akademia Wiedzy, które odbędzie się w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy od godz. 9.00 do 16.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-24 09:09 / 4904    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Ostateczny podział na komisje rejonowe Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjum ważna informacja
Zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko - pomorskim rozdział 3 punkt 8.3. Obszar działania komisji rejonowych może ulec zmianie po ogłoszeniu wyników etapu szkolnego. Informacja o zmianach opublikowana zostanie na stronie Kuratorium Oświaty, ostateczny podział na komisje rejonowe następuje po opublikowaniu wyników etapu szkolnego. Prace uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego należy przekazywać zgodnie z poniższym podziałem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-10-23 13:48 / 4880    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na IV Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży w Toruniu "Głos należy do Ciebie" ważna informacja
Zapraszamy serdecznie do udziału w IV Wojewódzkim Spotkaniu Samorządów Uczniowskich pt.: „Głos należy do Ciebie”. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Pasja – drogą do sukcesu”. Organizatorem spotkania jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu. Ambasadorem tegorocznej edycji jest Krzysztof Zanussi.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-10-23 09:40 / 4838    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Liczba uczniów w oddziałach klasy I szkoły podstawowej
W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z 15 października 2014 r. (znak: DKOW.WOKO.5021.187.2014.BS), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy w Państwa szkole w roku szkolnym 2014/2015 w klasach pierwszych prowadzone są zajęcia w oddziałach przekraczających 25 uczniów. W takich przypadkach prosimy o wypełnienie załączonej tabeli oraz przesłanie w terminie do 27 października 2014 r. na adres mail: kbylickikuratorium@wp.pl.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-10-22 14:57 / 4900    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Konkurs „Złote Wachlarze 2014”
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zaprasza do zgłaszania propozycji nominacji w konkursie Złote Wachlarze 2014. Celem konkursu jest wyróżnienie instytucji i osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje i budowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-22 13:42 / 4894    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Wsparcie dla osobób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin
Na polecenie Ministra Sprawiedliwości oraz pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin o zapewnieniu dostępu do bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-10-21 10:29 / 4890    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że od 20 października br. rozpoczynają się szkolenia: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych” organizowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-20 12:29 / 4882    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl