strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - gminyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - powiatyWeryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 r. 2014-11-20
jst - wszystkieRządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”2014-09-25

dla nauczycieli „RWE – JAKO MECENAS KULTURY, NAUKI I SZTUKI POLSKIEJ" ważna informacja
w dniach 15-16 grudnia 2014 r. Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizuje wydarzenie wieńczące „Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Polsce”. Będzie to dwudniowa konferencja popularno-naukowa poświęcona mecenatowi RWE nad kulturą, nauką i sztuką polską XX wieku. Konferencja kierowana będzie do młodzieży, dla której wiedza o dorobku emigracji polskiej jest niedostępna oraz nauczycieli historii w regionie, którzy tę wiedzę pielęgnują i rozpowszechniają.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-11-20 08:07 / 4899    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów IV ogólnopolska konferencja naukowa i dydaktyczna z serii "Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego"
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że dnia 27 listopada br. o godzinie 10:00 w sali audytoryjnej Centrum Dialogu im. św. Jana Pawła II w Toruniu, odbędzie się IV ogólnopolska konferencja naukowa i dydaktyczna z serii "Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego" "Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-11-19 15:20 / 4986    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Więcej języków mniejszości narodowych i etnicznych - kampania promocyjna
Zwiększenie obecności języków mniejszościowych i języka regionalnego (kaszubskiego) w szkole, w miejscu zamieszkania, w życiu gospodarczym i społecznym – taki cel zamierza osiągnąć Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ministerstwo zamierza zwrócić się do użytkowników języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego, aby aktywniej korzystali z przysługujących im praw do używania swoich języków ojczystych w życiu prywatnym i publicznym (w tym w sferze gospodarczej i społecznej), kształcenia dzieci w tych językach, korzystania z przepisów dotyczących języka pomocniczego oraz używania dodatkowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości i w języku kaszubskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-19 13:38 / 4981    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Konferencje rejonowe „Rozwój szkolnictwa zawodowego w perspektywie UE na lata 2014 -2020. Promocja wynalazczości i innowacyjności” ważna informacja
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „ Europa Kujaw i Pomorza” oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zapraszają dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz pracodawców na rejonowe konferencje poświęcone rozwojowi szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020 oraz promocji wynalazczości i innowacyjności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-11-19 09:41 / 4969    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
Uprzejmie informujemy, że uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędą się w następujących miejscach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-18 12:58 / 4973    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe
Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe, który jest organizowany w związku z ogłoszoną przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich procedurą rekrutacji na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe od dnia 1 września 2015 r. Kandydaci wyłonieni w niniejszym konkursie zostaną zgłoszeni w konkursie organizowanym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli - 12 stycznia 2015 r. W załączniku szczegóły dotyczące wymagań oraz procedury konkursowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-11-14 14:59 / 4971    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Akcja „Szkoły i dzieciaki odchudzają plecaki”
Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, aż 90% dzieci w Polsce cierpi na wady postawy. W odpowiedzi na ten problem Stowarzyszenie Plecaki zorganizowało akcję „Szkoły i dzieciaki odchudzają plecaki”, do której zaprasza Dyrektorów Szkół, Nauczycieli oraz Rodziców.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-14 11:43 / 4964    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Program „ODZYSKOMANIA”
Fundacja alter Eko serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym programie pn. „Odzyskomania”. Program ten służy edukacji oraz aktywnej promocji selektywnych zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), baterii i akumulatorów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-12 14:40 / 4953    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie opłat ponoszonych przez rodziców za możliwość korzystania z elektronicznych dzienników szkolnych ważna informacja
W związku z wystąpieniem Rzecznika Praw Dziecka z dnia 20 października 2014 r., znak ZEW/500/32-1/2014/ESn, dotyczącym uzyskanych informacji w sprawie obciążania rodziców uczniów kosztami korzystania z dzienników elektronicznych przypominam o obowiązujących przepisach w tym zakresie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. Wynika to z konstytucyjnej zasady bezpłatnego szkolnictwa (art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Rodzice, na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej oceniania swego dziecka.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-07 14:09 / 4951    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty
Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2010, Nr 57, poz. 361).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-28 12:27 / 4918    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl