strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscy"Szkoła bez ocen" – zaproszenie do udziału w projekcie2021-11-26
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieRekomendacja MEiN dotycząca nauki w trybie stacjonarnym 2021-11-19

dla dyrektorów i samorządów Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) Minister Klimatu zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), który będzie trwał od 20 do 26 września 2020 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-08-07 12:37 / 9613    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Oferta Narodowego Funduszu Zdrowia dla uczniów klas o profilu medycznych liceów ogólnokształcących ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oferuje uczniom klas o profilu medycznych liceów ogólnokształcących zajęcia dotyczące funkcjonowania NFZ oraz najważniejszych zdrowotnych problemów cywilizacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-07-20 10:03 / 9599    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie narad inaugurujących nowy rok szkolny 2020/2021
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje o naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2020/2021 z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego, które odbędą się w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-06-23 13:19 / 9574    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów "Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą"
Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" realizuje zadanie publiczne pn. "Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą", którego celem jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-06-18 10:10 / 9564    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2020-06-10 11:10 / 9561    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1481 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-06-10 11:10 / 9560    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Drzewo Roku 2020 - zachęcamy do głosowania
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zgłosiło do konkursu Drzewo Roku 2020 miłorząb rosnący na posesji placówki. Miło nam poinformować, że drzewo znalazło się w finale konkursu. Finałowe głosowanie odbywa się od 1 do 30 czerwca. Zachęcamy Państwa do oddania głosu oraz rozesłania tej informacji do swoich znajomych, przyjaciół, rodziny, uczniów, i nauczycieli wszystkich szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-06-08 12:07 / 9559    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Dobre praktyki w edukacji włączającej – zaproszenie do udziału w badaniu
Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk pracy w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski. Członkowie zespołu projektowego to zarówno pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, jak i praktycy, na co dzień pracujący w szkołach. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół pt. „Key Actions for Raising Achievement: Guidance for Teachers and Leaders”, w ramach projektu Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. „Podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej”. Poradnik zostanie nieodpłatnie udostępniony wszystkim szkołom.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-06-03 09:39 / 9555    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów – przypominamy dyrektorom szkół o zmianie przepisu ważna informacja
W związku ze zbliżającym się terminem wyznaczenia kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, przypominamy dyrektorom szkół o zmianie przepisów prawa oświatowego dotyczących uczniów uprawnionych do ubiegania się o stypendium.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-05-08 12:49 / 9525    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Startuje projekt "Dostępna Szkoła" ważna informacja
Już w lipcu 2020 roku rusza ogólnopolska rekrutacja do projektu Dostępna Szkoła. Jest ona przeznaczona dla organów prowadzących szkoły podstawowe w całej Polsce. O granty dla swoich placówek będą mogły ubiegać się ich organy prowadzące, czyli samorządy. Jest się o co starać: wysokość grantu wynosi od 500 tys. do 2 mln zł. Szczegółowe kryteria dotyczące rekrutacji oraz regulamin zostaną przedstawione w czerwcu, tak, by jednostki samorządowe oraz szkoły miały czas na zapoznanie się z wytycznymi. Projekt realizują wspólnie Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2020-04-28 09:45 / 9519    K. Sobieszczańska


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl