strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscy"Szkoła bez ocen" – zaproszenie do udziału w projekcie2021-11-26
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieRekomendacja MEiN dotycząca nauki w trybie stacjonarnym 2021-11-19

dla dyrektorów i samorządów Program edukacyjny "Przyjazna szkoła"
Fundacja Emic zaprasza szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, do których uczęszcza przynajmniej jedno dziecko z doświadczeniem migracyjnym, do wzięcia udziału w całorocznym bezpłatnym programie edukacyjnym "Przyjazna szkoła" w roku szkolnym 2021/2022. Na zgłoszenia czekamy do 13 września 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-08-17 10:33 / 10246    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie do udziału w projekcie unijnym dla szkół
Firma Inspire Consulting sp. z o.o. z Olsztyna zaprasza do udziału w projekcie „Bank Praktyk Krajowych”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV osi priorytetowej Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POWR.04.03.00-00-0025/18-00. W ramach projektu została utworzona platforma będąca miejscem nawiązywania kontaktów oraz współpracy między firmami i uczniami szkół branżowych w ramach praktyk zawodowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-08-06 11:04 / 10241    A. Herbut-Giżyńska

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Dzień Sportu
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza wszystkie szkoły i placówki oświatowe do udziału w Narodowym Dniu Sportu, który odbędzie się 11 września 2021 r. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Zwalcz Nudę.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-07-19 13:50 / 10233    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Bory Tucholskie - zaproszenie na wizyty studyjne
Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” z Wysokiej, gmina Cekcyn w powiecie tucholskim, zaprasza, zwłaszcza nauczycieli, na wizyty studyjne promujące obszar LSR – Bory Tucholskie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-06-17 14:07 / 10217    E. Podgórska

dla dyrektorów i samorządów X edycja Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody"
Trwa X edycja Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody" skierowanej do społeczników i osób bezinteresownie pomagających innym. Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie ich uhonorować i wskazać jako wzór do naśladowania. Nagroda daje możliwość docenienia spontanicznych akcji i inicjatyw lokalnych; oraz niebanalnych i wyjątkowych osobowości w Państwa otoczeniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-06-17 11:59 / 10215    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Ankieta Europejskiego Biura UNEP (United Nations Environment Programme).
Zachecamy do udziału udziału uczniów w wieku 13-18 lat w ankiecie Europejskiego Biura UNEP (United Nations Environment Programme). Ankieta dotyczy edukacji o zrównoważonym rozwoju i dostępna jest do listopada 2021 r., również w języku polskim. Celem ankiety jest poznanie wiedzy młodych ludzi na temat różnorodności biologicznej, a także oczekiwań dotyczących odbudowy ekosystemów w ich kraju i regionie. Pozwoli to na dostosowanie sposobu pracy i uwzględnieniu głosu młodego pokolenia w kształtowaniu polityki środowiskowej wpisującej się w strategię UNEP.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-06-11 14:05 / 10208    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA"
Rusza Program „Wakacyjna AktywAKCJA” Fundacji PFR − lokalne organizacje społeczne wspierające dzieci i młodzież z całej Polski mogą wnioskować o granty finansowe. Odpoczynek i regeneracja dzieci i młodzieży są równie ważne dla ich prawidłowego rozwoju i dobrostanu, jak edukacja, dlatego warto, aby czas przerwy wakacyjnej każde dziecko mogło spędzić w wartościowy sposób. Taki cel ma najnowszy ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” przygotowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzięki niemu organizacje z całej Polski będą mogły otrzymać dofinansowanie swoich projektów i przygotować atrakcyjną ofertę aktywnego wypoczynku dla najmłodszych. Wnioski można składać do 21 czerwca!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-06-08 08:33 / 10203    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na Ogólnopolski Kongres „EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM - WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE”.
Zapraszamy na Ogólnopolski Kongres „EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM - WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE”, organizowany przez Kolegium Jagiellońskie, Biuro Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundację „Życie”. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Celem Kongresu jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnego do odbudowy współczesnego świata.
Udział w kongresie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja uczestników znajdują się na stronie organizatora przedsięwzięcia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-06-02 15:06 / 10201    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Minikongres Młodych Matematyków Polskich
Kongres Młodych Matematyków Polskich cieszący się dużym zainteresowaniem młodzieży uzdolnionej matematycznie oraz ich nauczycieli organizowany jest od 2004 roku co dwa lata. Ze względu na sytuację pandemiczną, zaplanowany na rok 2020 Ósmy Kongres Młodych Matematyków Polskich został przeniesiony na rok 2022.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-06-02 09:49 / 10200    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów “Niepełnosprawny czy Sprawny – odczaruj niepełnosprawność” – materiały edukacyjne
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach realizuje projekt pn. “Niepełnosprawny czy Sprawny – odczaruj niepełnosprawność”, którego celem jest uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-06-01 15:09 / 10195    B. Błaszczyk


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl