strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscy"Szkoła bez ocen" – zaproszenie do udziału w projekcie2021-11-26
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieRekomendacja MEiN dotycząca nauki w trybie stacjonarnym 2021-11-19

dla dyrektorów i samorządów Zawieszenie w roku szkolnym 2020/2021 turniejów organizowanych przez Polski Związek Motorowy ważna informacja
W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 i podjętymi przez rząd Polski działaniami w celu powstrzymania jego rozprzestrzeniania się, Krajowy Komitet Organizacyjny Turniejów po przeprowadzonych konsultacjach podjął decyzję o zawieszeniu w roku szkolnym 2020/2021 w dotychczasowej formule Turniejów: Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Pełna treść komunikatu w załączeniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-09-23 11:54 / 9718    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Tydzień Mózgu w Bydgoszczy i Toruniu od 16 do 22 marca 2020 r.
Nie odbył się z powodu pandemii. Jednak niektóre przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Podsumujmy więc działania. W lutym i marcu 2020 r. informowaliśmy o wspólnych przygotowaniach Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Młyna Wiedzy w Toruniu do Tygodnia Mózgu w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 2 liczba załączników 1 2020-09-23 08:37 / 9717    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Konkurs plastyczny dla dzieci „Mój mózg to Super-bohater!” rozstrzygnięty
Do dnia 1 marca 2020 r. na konkurs wpłynęło kilkaset prac dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Jury konkursowe, w skład którego weszli pracownicy naukowi UMK w Toruniu: p. dr Filip Pręgowski z Wydziału Sztuk Pięknych i p. dr Małgorzata Gut z Katedry Psychologii Poznawczej i Porównawczej oraz studentki UMK w Toruniu - Anna Borowicz i Katarzyna Kotyńska, a któremu przewodniczyła p. Joanna Rek - wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, 29 czerwca 2020 r. rozstrzygnęło konkurs „Mój mózg to Super-bohater!”, wskazując nagrodzone i wyróżnione prace.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2020-09-23 08:02 / 9716    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2020/2021 ważna informacja
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zbiera zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-09-16 14:18 / 9698    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Projekt o nazwie "Uczymy, jak uczyć: Enter"
Od 1 września 2020 r. prowadzony przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli będzie realizował w województwie kujawsko-pomorskim projekt o nazwie "Uczymy, jak uczyć: Enter" finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, którego operatorem jest Fundacja Orange.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-16 08:52 / 9683    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego”
Instytut Edukacji Pozytywnej rozpoczyna najnowszy projekt fundacji pn. „Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-08 15:16 / 9669    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
1 września 2020r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczęła III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt. 2, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-08 08:32 / 9664    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Konferencja on-line – „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy”
Informujemy, że ze względu na brak poprawy sytuacji epidemicznej w kraju Organizatorzy Konferencji „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy” podjęli decyzję, że wydarzenie odbędzie się bez udziału gości. Mogą Państwo uczestniczyć w Konferencji on-line, 8 września od godz. 11:00. Wydarzenie będzie transmitowane na youtube, link: https://youtu.be/lvc0ESOAguI (transmisja on-line konferencji).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-07 12:04 / 9659    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Oferta edukacyjna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy przygotował materiały edukacyjne obejmujące pięć lekcji dotyczących pogody. Każda składa się z prezentacji dla nauczyciela, którą może referować czytając ją lub prezentując na nośniku wideo.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-03 15:03 / 9649    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów POPOJUTRZE 2.0
POPOJUTRZE 2.0 to druga edycja autorskiego programu inkubowania innowacji społecznych, wyłącznie w obszarze szeroko rozumianego KSZTAŁCENIA, obejmująca innowacyjne rozwiązania z zakresu edukacji formalnej i poza formalnej na każdym etapie życia człowieka. Program jest kierowany do szerokiego grona innowatorów, a równocześnie promuje rozwiązania z obszaru edukacji formalnej z uwagi na zdiagnozowaną nieadekwatność sposobów i obowiązujących metod uczenia w stosunku do zmian społecznych, kulturowych i technologicznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-08-26 14:06 / 9624    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl