strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

dyrektorzy placówek - wszyscy"Szkoła bez ocen" – zaproszenie do udziału w projekcie2021-11-26
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieRekomendacja MEiN dotycząca nauki w trybie stacjonarnym 2021-11-19

dla dyrektorów i samorządów Międzynarodowe Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022
Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w Polsce najnowszą edycję Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022. ICCS jest największym międzynarodowym badaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej, pokazującym stopień gotowości młodych ludzi do udziału w życiu społecznym, ich przygotowanie do pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy i zachowania obywatelskie uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-11-23 14:35 / 10522    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów Kampania "Programu dla szkół" - ankieta dotycząca działań promocyjnych
W związku z realizacją "Programu dla szkół", Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz rodziców i nauczycieli o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji działań promocyjnych w roku szkolnym 2020/2021. Wyniki ankiet posłużą ulepszaniu kampanii reklamowej w kolejnych latach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-10-27 14:00 / 10463    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów TańczMY w szkole
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w piśmie z dnia 26 sierpnia 2021 r. sygn. DT.DP.50.4.2021.1.MS składa serdeczne podziękowania wszystkim szkołom, które w dniach od 12 maja do 7 czerwca 2021 roku wzięły udział w ogólnopolskim badaniu ankietowym diagnozującym obecność zajęć tanecznych w polskich szkołach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-08-31 13:28 / 10263    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu PIRLS 2021. II etap badania 19 kwietnia-30 maja 2021 r.
Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania postępów biegłości w czytaniu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Badanie odbędzie się w Polsce, w kwietniu i maju 2021 roku Uczestnikami badania będą uczniowie klas czwartych wylosowanych szkół podstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-19 13:15 / 9996    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Ankieta pn. "Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową" ważna informacja
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i przedszkoli województwa kujawsko-pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o wypełnienie aktywnej ankiety pn."Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową", zamieszczonej w Systemie Informacji Oświatowej. Wyniki ankiety są kluczowe dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ będą stanowiły podstawę do oceny potrzeb szkół w zakresie infrastruktury sieciowej oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-17 14:07 / 9905    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMMS 2019
Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Obok badania PISA, TIMSS jest najważniejszym międzynarodowym porównawczym badaniem edukacyjnym. Jest to też badanie o najdłuższej tradycji: przeprowadzono je w latach: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015 roku. W pierwszej edycji uczestniczyło 41 krajów, w 2007 roku – 48 krajów, w 2011 – 63 kraje, w 2015 roku – 49 krajów. Polska wzięła do tej pory udział w TIMSS dwukrotnie – w roku 2011 i 2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-12-04 15:38 / 8531    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Badanie PISA 2018 ważna informacja
Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Realizowane co 3 lata od 2000 roku we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich. Polska od początku uczestniczy w badaniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-12-14 12:20 / 7749    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Bezpłatny projekt naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”.
Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły w Polsce do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-09-28 15:10 / 7514    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Raport pt. Nastolatki 3.0
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuję, że Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0 . Raport ten zawiera wyniki badań, które dotyczą różnych aspektów aktywności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Internecie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-09-20 09:59 / 7480    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zgodnie z organizowanym corocznym badaniem potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli określonym w Zarządzeniu nr 43/2017 z dnia 9 marca 2017 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim prosi o wypełnienie ankiet znajdujących się na stronie Internetowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-04-04 14:58 / 7158    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl