strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscy"Szkoła bez ocen" – zaproszenie do udziału w projekcie2021-11-26
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieRekomendacja MEiN dotycząca nauki w trybie stacjonarnym 2021-11-19

dla dyrektorów i samorządów Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym
W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-12-18 13:01 / 9906    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolska Kampania społeczna "By powstał dom trzeba wiele trosk. Nie pozwól mu się rozsypać". ważna informacja
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło ogólnopolską Kampanię społeczną pt.: "By powstał dom trzeba wiele trosk. Nie pozwól mu się rozsypać". W ramach kampanii przygotowane zostały m.in. krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii. Poniżej przekazujemy adresy stron, na których znajdują się filmy. Filmy można pobrać ze strony: dla uczniów klas I-III: we.tl/t-ayw24XRPkz dla uczniów klas IV-VIII: we.tl/t-ysmBYzXCRo Uwaga: filmiki należy pobrać ze strony w ciągu 7 dni.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-16 13:14 / 9902    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Konferencja „Wspieranie rozwoju i ochrona młodzieży jako kluczowy element polskiej racji stanu”
W środę, 9 grudnia 2020 r. zapraszamy Państwa na ogólnopolską konferencję online organizowaną przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-08 09:45 / 9886    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Prośba o uzupełnienie ankiety pn."Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową" ważna informacja
Zwracamy się do dyrektorów szkół z prośbą o konieczne uzupełnienie aktywnej ankiety pn."Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową", zamieszczonej w Systemie Informacji Oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-07 14:13 / 9877    K. Mikulski

dla nauczycieli Spotkanie online z zakresu nauki i technologii kwantowej
Spotkanie online z zakresu nauki i technologii kwantowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-16 09:45 / 9844    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych - przypomnienie
W związku z niedopełnianiem czynności w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz na prośbę Komisji Odwoławczej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim przypomina...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-04 13:15 / 9826    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na webinarium informacyjno-promocyjne - III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Zaproszenie na webinarium informacyjno-promocyjne - III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 9 listopada 2020 r. godz.12.00 Od 1 września do 30 listopada 2020 r. trwa III nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-04 12:35 / 9823    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Spotkanie online z zakresu nauki i technologii kwantowej
Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej UG w Gdańsku informuje o Europejskim Tygodniu Kwantowym (European Quantum Week) i jego sesji edukacyjnej planowanej na 6 listopada br. o godz. 12.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-04 12:31 / 9825    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Prestiżowy konkurs UE dla uczniów naukowców EUCYS
EUCYS (European Union Contest for Young Scientists, czyli Konkurs UE dla Młodych Naukowców) to bardzo prestiżowa i wieloletnia impreza, na której spotyka się uzdolniona młodzież z całego świata.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-10-30 14:34 / 9813    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek od 24 października 2020 r. ważna informacja
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-10-23 19:14 / 9797    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl