strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscy"Szkoła bez ocen" – zaproszenie do udziału w projekcie2021-11-26
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieRekomendacja MEiN dotycząca nauki w trybie stacjonarnym 2021-11-19

dla dyrektorów i samorządów Konkurs grantowy na utworzenie SCWEW − spotkania informacyjne ważna informacja
W związku z ogłoszeniem konkursu grantowego na powołanie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2021 r. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowa informacja oraz dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie ORE.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-04-08 13:53 / 10110    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów 15 kwietnia 2021 r. - Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wydarzenie, którego celem będzie oficjalna Inauguracja nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz inicjatyw edukacyjnych zarządzanych przez FRSE odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku w nowej formule online.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2021-04-08 13:08 / 10070    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Tydzień Mózgu 2021 - podsumowanie
Za nami Tydzień Mózgu 2021 w Bydgoszczy i Toruniu/Toruniu i Bydgoszczy. Wspólny projekt Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Miasta Bydgoszcz, instytucji edukacji i kultury, przedszkoli i szkół w województwie kujawsko-pomorskim pozwolił na popularyzowanie aktualnej wiedzy o mózgu i umyśle, rozważanie możliwości wykorzystania jej w szkolnej praktyce oraz uświadomienie uczestnikom szkodliwości funkcjonujących w powszechnym obiegu mitów psychopedagogicznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 9 2021-04-07 09:50 / 10106    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Edukacyjno-ekologiczno program grantowy
Program nosi nazwę EKOczynni i jest skierowany do szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz wsparcie szkolnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-03-09 12:57 / 10044    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów 100. rocznica III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO - materiały edukacyjne dla szkół
W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, chcąc upowszechnić wiedzę o znaczeniu tych wydarzeń poza Górnym Śląskiem, oferuje materiały edukacyjne dla szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-03-04 14:11 / 10033    A. Herbut-Giżyńska

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych do udziału w projekcie
Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi nabory wniosków grantowych do projektu pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-03-03 10:31 / 10027    A. Herbut-Giżyńska

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie do udziału w projekcie "Zawodowcy na START - w branży ekonomiczno-administracyjnej"
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. z Lublina realizuje projekt "Zawodowcy na START - Opracowanie modelowego programu nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego dla zawodów w branży ekonomiczno-administracyjnej". Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do szkół publicznych prowadzących kształcenie w zawodach branży ekonomiczno-administracyjnej na poziomie kwalifikacji technika rachunkowości i technika ekonomisty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-03-02 14:39 / 10029    I. Andrzejewska

dla dyrektorów i samorządów Przygotowania do Tygodnia Mózgu 2021 w Bydgoszczy i Toruniu ONLINE
Światowy Tydzień Mózgu przypada w tym roku od 15 do 21 marca 2021 r. Celem Tygodnia Mózgu 2021 w Bydgoszczy i Toruniu jest popularyzacja aktualnej wiedzy o mózgu i umyśle, rozważanie możliwości wykorzystania jej w szkolnej praktyce oraz codziennych skutków szkodliwego oddziaływania mitów psychopedagogicznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2021-02-26 14:40 / 10019    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Informacja GIS w sprawie pomiarów średniorocznego stężenia radonu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego przekazuje informacje dotyczące pomiarów średniorocznego stężenia radonu. Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-26 11:32 / 10018    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Szkoły i placówki zlikwidowane
W związku z sytuacją epidemiczną Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nie przyjmuje dokumentacji pedagogicznej zlikwidowanych szkół i placówek do odwołania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-24 11:14 / 9991    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl