strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscy"Szkoła bez ocen" – zaproszenie do udziału w projekcie2021-11-26
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieRekomendacja MEiN dotycząca nauki w trybie stacjonarnym 2021-11-19

dla dyrektorów i samorządów Profilaktyka próchnicy zębów młodzieży - projekt edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o rozpoczęciu realizacji projektów wyłonionych w konkursie pn. Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Przedmiotem konkursu jest wdrożenie na terenie kraju Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. Celem Programu jest wzrost wiedzy młodzieży w wieku 15-19 lat w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-23 09:33 / 10007    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów Projekt "Uczymy, jak uczyć: Enter"
Od 1 września 2020 r. Ośrodek Doskonalenia nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólna Polska" realizuje projekt o nazwie "Uczymy, jak uczyć: Enter", finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Nauczyciele poprzez szkolenia poznają e-narzędzie wykorzystywane w czasie lekcji, nauczą się tworzyć własne materiały cyfrowe oraz poznają zasady bezpiecznej pracy w e-świecie. Udział w projekcie zapewni placówce spełnienie jednego z kierunków polityki oswiatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, tj. "Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-19 13:32 / 9994    T. Dąbrowski

dla dyrektorów i samorządów Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ważna informacja
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-02-18 08:40 / 10000    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ważna informacja
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-02-18 08:39 / 9999    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku – bezpłatna oferta ORE dla szkół ważna informacja
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-16 12:15 / 9992    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów POMOST - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
W Sępólnie Krajeńskim powstał Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, poziom referencyjny o nazwie „Pomost".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-09 14:17 / 9982    E. Podgórska

dla nauczycieli Program edukacyjny dla szkół pod nazwą „Złote Szkoły NBP”.
18 stycznia br. został uruchomiony ogólnopolski program edukacyjny dla szkół pod nazwą „Złote Szkoły NBP”. Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Ideą pierwszej edycji „Złotych Szkół NBP” jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Stąd temat tegorocznej edycji to „Giganci finansów osobistych”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-02-05 09:00 / 9971    S. Koniczyński

dla dyrektorów i samorządów Uroczystość ogłoszenia wyników Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021.
Portal edukacyjny Perspektywy.pl zaprasza 27 stycznia br. o godz. 12.00, na wirtualną uroczystość ogłoszenia wyników Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Wydarzenie będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie Perspektywy.pl od godziny 12.00 do 13.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-01-26 14:18 / 9948    A. Wnorowski

informacje ogólne Zasady umieszczania informacji o konkursach, turniejach, olimpiadach oraz innych przedsięwzięciach edukacyjnych na stronie internetowej Kuratorium ważna informacja
Wniosek o umieszczenia informacji o przedsięwzięciu edukacyjnym na stronie musi zawierać: nazwę przedsięwzięcia, beneficjentów przedsięwzięcia, nazwę organizatora wraz z danymi adresowymi (adres, nr telefonu, e-mail) i osobą do kontaktu, szczegółowy opis i regulamin (opcjonalnie) przedsięwzięcia wraz z linkiem do strony internetowej organizatora, na której znajdują się ww. informacje, informację, czy inicjatywa ma charakter komercyjny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-01-11 10:31 / 7596    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Międzynarodowy konkurs High School Business Challenge („HSBC”)
High School Business Challenge (HSBC) jest konkursem biznesowym skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych. Głównym organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-30 11:09 / 9919    A. Herbut-Giżyńska


<<< nowsze informacje     2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl