strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » pod patronatem Kuratora

informacje ogólne XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „POSTAĆ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej (klasy I-VIII) województwa kujawsko-pomorskiego. Prace powinny być wykonane samodzielnie, techniką dowolną płaską (bez sypkich dodatków), na kartce o formacie nie większym niż A3. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Szkole Podstawowej nr 8 w Toruniu (z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY-ŚWIĘTY MIKOŁAJ”) do 30 listopada 2023 r. Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Łyskowskiego 28 87-100 Toruń Regulamin konkursu dostępny na stronie. Patronat Honorowy objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Torunia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-11-27 14:27 / 11852    A. Nejman

informacje ogólne Olimpiada Zrównoważonej Przyszłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych ważna informacja
Organizatorzy Olimpiady Zrównoważonej Przyszłości - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu wraz z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska zapraszają serdecznie uczniów klas 6-8 szkół podstawowych do udziału w pierwszej edycji Olimpiady.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-11-24 13:08 / 11848    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu zaprasza uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w szesnastej edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-11-16 13:47 / 11827    S. Koniczyński

informacje ogólne Konkurs plastyczny „Św. Mikołaj - człowiek o niezłomnej wierze”
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”, który jest skierowany do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych, dzieci i młodzieży z całej Polski.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-11-10 10:25 / 11818    I. Zielińska

informacje ogólne UWAGA!!! Wydłużenie terminu zgłaszania szkół podstawowych do Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych ważna informacja
Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że w związku z licznymi prośbami nauczycieli, przedłuża się termin zgłaszania szkół podstawowych do Konkursu z Fizyki i Astronomii do 20 listopada 2023 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-11-06 11:07 / 11799    K. Sobieszczańska

informacje ogólne L Wojewódzki Konkurs na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział Toruń ogłasza w roku szkolnym 2023/2024. Jubileuszowy L Wojewódzki Konkurs na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, a także organizuje L Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne dla uczestników finału wojewódzkiego Konkursu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-10-18 12:47 / 11762    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Konkurs Wojewódzki z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 ważna informacja
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział Toruń i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, z województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2023-10-13 15:13 / 11759    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
W dniu 15 września 2023 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu podczas Światowego Konkursu Kopernikańskiego odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w ramach Sekcji Młodzieżowej pt. „Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-12 14:44 / 11755    R. Ciechanowski

informacje ogólne Etap centralny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku
W piątek 2 czerwca 2023 r. przeprowadzono w Toruniu etap centralny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku. Wzięło w nim udział 91 uczniów, w tym 46 ze szkół podstawowych i 45 ze szkół ponadpodstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2023-06-13 10:34 / 11581    R. Ciechanowski

informacje ogólne Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku – wyniki etapu centralnego
W wyniku zawodów etapu centralnego (III etapu) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku, które odbyły się w Toruniu 2 czerwca 2023 r., Centralna Komisja Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku przyznała tytuły laureatów i finalistów Konkursu, oraz ustaliła kolejność miejsc laureatów po przeprowadzeniu finału ustnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2023-06-07 14:31 / 11577    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl