strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

informacje ogólne Termin wglądu do prac uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016
Wgląd do prac uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli przygotowujących ich do konkursu (wpisanych do PIKO jako opiekun) odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. w godzinach 16.30 - 18.00 w siedzibach komisji wojewódzkich (szczegóły w załączniku).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-02-11 10:28 / 6151    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne Komunikat dotyczący etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum
Informujemy, że zgodnie z Regulaminem szczegółowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum, etap wojewódzki będzie przeprowadzany 05 marca 2016 r.(sobota) od godziny 11:00 jednocześnie w Bydgoszczy i w Toruniu (trzy komisje – szczegóły w załączniku). Miejsca przeprowadzenia etapu wojewódzkiego ww. konkursu uległy zmianie ze względu na liczbę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-02-10 08:10 / 6142    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne Termin wglądu do prac po etapie wojewódzkim konkursu z Geografii dla gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016
Wgląd do prac uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii dla uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli przygotowujących ich do konkursu (wpisanych do PIKO jako opiekun) odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 r. w godzinach 16.00 - 18.00 w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, pokój 309.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-09 14:56 / 6144    K. Zaremba

informacje ogólne Wyniki Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016
Wyniki wstępne Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-08 15:17 / 6141    K. Zaremba

informacje ogólne Termin wglądu do prac po etapie wojewódzkim konkursu z Języka polskiego dla gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016
Wgląd do prac uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli przygotowujących ich do konkursu (wpisanych do PIKO jako opiekun) odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. w godzinach 14.00 - 16.00 w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, pokój 309.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-08 08:53 / 6137    K. Zaremba

informacje ogólne Zarządzenia w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016
Zarządzenia w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2016-02-08 08:52 / 6138    K. Zaremba

informacje ogólne Termin wglądu do prac uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016
Wgląd do prac uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli przygotowujących ich do konkursu (wpisanych do PIKO jako opiekun) odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 14.30 - 16.00 w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, pokój 309.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-08 07:43 / 6136    K. Zaremba

informacje ogólne Wgląd do prac uczestników etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z Fizyki
Wgląd do prac z etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016, odbędzie we wtorek 9 lutego 2016 r., od godz. 14:30 do godz. 17:30, w siedzibie Delegatury Kuratorium Oświaty, w Toruniu przy ul. Moniuszki 15/21, w pokoju 203.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-04 14:37 / 6128    K. Zaremba

informacje ogólne Wgląd do prac uczestników etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z Języka rosyjskiego
Wgląd do prac uczestników etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego dla uczniów gimnazjów organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, odbędzie się 9 lutego 2016 r. (wtorek) w godzinach 15.00 – 18.00, w Kuratorium Oświaty Bydgoszczy, pokój 340.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-04 09:01 / 6125    K. Zaremba

informacje ogólne Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych
Zmiany w uprawnieniach dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej i w gimnazjum, obowiązujące od 1 września 2014 r., wprowadzono rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 520). Zmiana zasad zwolnienia laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego jest konsekwencją zmiany formuły sprawdzianu, przeprowadzanego od 2015 r. oraz egzaminu gimnazjalnego, który w nowej formule jest przeprowadzany od 2012 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-03 15:05 / 6126    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl