strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

informacje ogólne Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2022/2023 ważna informacja
Podstawę organizacji konkursów przedmiotowych w województwie kujawsko-pomorskim stanowi Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 wprowadzony Zarządzeniem Nr 55/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 września 2022 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 13 2022-09-22 10:20 / 11008    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023 ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2022/2023 organizowane będą w terminach podanych poniżej w załączeniu. Ponadto informujemy, że przy ustaleniu dat poszczególnych konkursów przedmiotowych, w miarę możliwości, branych jest pod uwagę wiele czynników, między innymi dostępne terminy olimpiad ogólnopolskich. W związku z powyższym przedstawiony terminarz nie będzie mógł ulec zmianie, dlatego bardzo prosimy o uwzględnienie podanych dat w planowaniu wyjazdu na wypoczynek oraz udziału w innych wydarzeniach. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-09-12 14:53 / 11012    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Zarządzenie Nr 55/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023 ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 16 2022-09-12 09:56 / 11007    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Zakresy wymagań konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2022/2023 ważna informacja
Zgodnie z informacją dotyczącą organizacji 13 konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023, tj. z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, języka rosyjskiego, matematyki, informatyki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w konkursach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 13 2022-09-09 10:26 / 10991    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Informacja dotycząca organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023 ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż w roku szkolnym 2022/2023 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, informatyka.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-08-30 15:40 / 10969    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022 ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 zorganizował dla uczniów szkół podstawowych łącznie 13 konkursów przedmiotowych, uczestniczyło w nich ponad 23 tysiące uczniów z 561 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-05-13 14:36 / 10854    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Informacja w sprawie wydania zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2021/2022 ważna informacja
Wzorem poprzedniego roku, zaświadczenia laureatów wraz ze statuetkami oraz zaświadczenia finalistów konkursów przedmiotowych, dyrektor szkoły macierzystej finalisty lub laureata odbierze z rąk wizytatora rejonowego. Miejsce i termin odbioru dyrektor szkoły ustali z wizytatorem rejonowym. Dyrektor szkoły powiadomi odpowiednio rodziców/opiekunów prawnych oraz laureatów i finalistów o terminie i sposobie odebrania zaświadczenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-28 09:38 / 10819    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Wstępne wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych ważna informacja
Wojewódzka Komisja Konkursu z Fizyki i Astronomii ustaliła, po przeprowadzeniu 11 kwietnia 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Planetarium w Toruniu etapu wojewódzkiego (III etapu) Konkursu, wstępną listę laureatów i finalistów. W dniu przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Komisja wskazała także termin wglądu do prac konkursowych (załącznik).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-04-12 14:27 / 10786    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Wstępne wyniki etapu rejonowego Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych ważna informacja
Wojewódzka Komisja Konkursu z Fizyki i Astronomii ustaliła wstępną listę uczniów mogących wziąć udział w etapie wojewódzkim konkursu, wskazała także termin wglądu do prac konkursowych (załącznik).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-03-17 12:27 / 10745    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Konkurs Przedmiotowy z Fizyki - zmiana godziny! ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż nastąpiła zmiana godziny realizacji Konkursu Przedmiotowego z Fizyki z uwagi na odbywający się w tym samym dniu (17 marca 2022 r. o godzinie 9:00) Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny". W związku z powyższym Konkurs Przedmiotowy z Fizyki rozpocznie się o godzinie 12:00, a nie, jak zaplanowano wcześniej, o godzinie 10:00. Szkoły macierzyste uczestników zostały odrębnie poinformowane o zmianie godziny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-03-09 13:02 / 10713    K. Sobieszczańska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl