strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

informacje ogólne Zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016 ważna informacja
Zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wraz z dyrektorami szkół, na uroczyste spotkania podsumowujące realizację konkursów w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-06-06 09:59 / 6401    K. Zaremba

informacje ogólne Konkurs Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na program nauczania dotyczący pilotażowego wdrażania programowania w edukacji formalnej ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza konkurs j w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach, na każdym z czterech etapów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-05-17 13:57 / 6394    K. Mikulski

informacje ogólne Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych - przypomnienie ważna informacja
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 r. zwolnieni ze sprawdzianu – są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 r. i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik (dotyczy to uczniów szkoły podstawowej, którzy tytuł laureata uzyskali w konkursie organizowanym z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klas IV-VI).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-30 13:43 / 6281    K. Zaremba

informacje ogólne Zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 zostaną przesłane na adresy szkół uczestników konkursów, do końca marca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-16 08:16 / 6224    K. Zaremba

informacje ogólne Wgląd do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Historii - dodatkowy ważna informacja
Wglądu do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjów można dokonać 15 marca 2016 r. (wtorek), w godzinach 15:30-17:30, w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 34, sala 25 (II piętro).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-14 12:38 / 6247    K. Zaremba

informacje ogólne Termin wglądu do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjów
Wglądu do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjów można dokonać 10 marca 2016 r. (czwartek), w godzinach 15:30-17:30, w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 34, sala 25 (II piętro).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-07 13:39 / 6227    K. Zaremba

informacje ogólne Komunikat dotyczący etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum ważna informacja
Informujemy, że zgodnie z Regulaminem szczegółowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum, etap wojewódzki będzie przeprowadzany 05 marca 2016 r.(sobota) od godziny 11:00 jednocześnie w Bydgoszczy i w Toruniu (trzy komisje – szczegóły w załączniku). Miejsca przeprowadzenia etapu wojewódzkiego ww. konkursu uległy zmianie ze względu na liczbę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-03-01 13:01 / 6142    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne Termin wglądu do prac uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016
Wgląd do prac uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli przygotowujących ich do konkursu (wpisanych do PIKO jako opiekun) odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. w godzinach 16.30 - 18.00 w siedzibach komisji wojewódzkich (szczegóły w załączniku).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-02-26 12:21 / 6151    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne Wgląd do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów
Wgląd do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów odbędzie się 8 marca 2016 r. (wtorek), w godz. 15.00 - 16.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek C, 3 piętro, pokój 309. Prace mogą być udostępnione uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz nauczycielom przygotowującym ich do konkursu (wpisanym do systemu PIKO jako opiekun).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-26 10:46 / 6187    A. Borysiak

informacje ogólne Wgląd do prac uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
Wgląd do prac uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli przygotowujących do konkursu (wpisanych w PIKO jako opiekun) odbędzie się 2 marca 2016 roku w godz. 15.00- 17.00 w Gimnazjum nr 3 w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 49.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-25 11:04 / 6202    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl