strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

informacje ogólne Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.
Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 12 2016-09-28 13:34 / 6607    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017.
Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2016-09-28 13:34 / 6606    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Zmiany w Regulaminie ogólnym konkursów przedmiotowych
Informujemy, że zmiany w Regulaminie ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 dotyczące między innymi podniesienie progów procentowych kwalifikujących do kolejnych etapów konkursów oraz wymaganych do uzyskania tytułu laureata wynikają z rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-23 13:00 / 6595    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Zarządzenie w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych
Zarządzenie nr 61/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-09-21 15:09 / 6585    K. Zaremba

informacje ogólne Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017 ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że zasady dokonywania wglądów reguluje Rozdział 5 Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 („Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań od wstępnych wyników na poszczególnych etapach konkursów przedmiotowych”). W związku z powyższym informujemy, że w Rozdziale 3 pkt 6 ppkt 4 w/w Regulaminu zaistniała oczywista pomyła pisarska. Wgląd do prac konkursowych po każdym etapie przysługuje wyłącznie: uczestnikom konkursu oraz rodzicom/ prawnym opiekunom ucznia. Poniżej zamieszczamy obowiązujący Regulamin konkursów wraz załącznikami. Wersja Regulaminu zamieszczona w dniu 19 września 2016 r. jest wersją ostateczną.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 18 2016-09-19 10:12 / 6575    K. Zaremba

informacje ogólne Zgłaszanie szkół i rejestracja uczestników na Konkursy przedmiotowe Kuratora ważna informacja
Zgodnie z regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 informujemy, że zgłoszenia szkół, które pragną wziąć udział w konkursach będzie można dokonywać w systemie PIKO w terminie od 19 września 2015 roku do 28 września 2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 2 liczba załączników 0 2016-09-16 12:01 / 1579    M. Bazelak

informacje ogólne Zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016 ważna informacja
Zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wraz z dyrektorami szkół, na uroczyste spotkania podsumowujące realizację konkursów w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-06-06 09:59 / 6401    K. Zaremba

informacje ogólne Konkurs Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na program nauczania dotyczący pilotażowego wdrażania programowania w edukacji formalnej ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza konkurs j w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach, na każdym z czterech etapów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-05-17 13:57 / 6394    K. Mikulski

informacje ogólne Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych - przypomnienie ważna informacja
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 r. zwolnieni ze sprawdzianu – są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 r. i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik (dotyczy to uczniów szkoły podstawowej, którzy tytuł laureata uzyskali w konkursie organizowanym z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klas IV-VI).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-30 13:43 / 6281    K. Zaremba

informacje ogólne Zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 zostaną przesłane na adresy szkół uczestników konkursów, do końca marca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-16 08:16 / 6224    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl