strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » pod patronatem Kuratora

informacje ogólne Ostateczne wyniki II etapu Konkursu z Fizyki i Astronomii. Termin sprawdzianu etapu wojewódzkiego. ważna informacja
KONKURS WOJEWÓDZKI Z FIZYKI I ASTRONOMII dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Ostateczne wyniki II etapu (etapu rejonowego) - lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu (etapu wojewódzkiego) oraz informacja dotycząca terminu i sposobu przeprowadzenia etapu wojewódzkiego, zaplanowanego na 23 marca 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-03-12 09:09 / 10057    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Wyniki zawodów rejonowych – Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...
Wyniki zawodów rejonowych – Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy przeprowadzonych 18 lutego 2021 r. w szkołach macierzystych uczniów
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-03-10 11:38 / 10050    M. Bazelak

informacje ogólne IV Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Origami "Wielkanoc w Kopiernikolandii"
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu zapraszają do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Międzyszkolnym Konkursie Origami „Wielkanoc w Kopiernikolandii” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Prezydenta Miasta Torunia oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-03-09 14:06 / 10042    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2021-03-05 15:08 / 10035    E. Podgórska

informacje ogólne Wstępne wyniki etapu rejonowego Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych ważna informacja
Zgodnie z § 12 ust. 18 i 20 Regulaminu Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, w roku szkolnym 2020/2021, Komisja Wojewódzka, biorąc pod uwagę rozwiązania zadań etapu rejonowego: sprawdzianu pisemnego, I i II zadania obserwacyjnego oraz zadania otwartego, zakwalifikowała do III etapu (etapu wojewódzkiego) uczniów, którzy uzyskali na II etapie (etapie rejonowym) co najmniej 85 % możliwych do zdobycia punktów (co najmniej 34 punkty). Lista uczestników w załączeniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-02-26 09:46 / 10017    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Informacja dotycząca terminu przeprowadzenia etapu międzyszkolnego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” ważna informacja
Zawody międzyszkolne Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” zostaną przeprowadzone 18 lutego 2021 r. (czwartek), zgodnie z wytycznymi, które zostały przesłane do szkół przez Komunikat Organizacyjny Olimpiady Przedmiotowej drogą mailową.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-12 14:19 / 9990    R. Ciechanowski

informacje ogólne Informacja dotycząca terminu realizacji etapu rejonowego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” ważna informacja
Etap rejonowy Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” zostanie przeprowadzony 18 lutego 2021 r. o godz. 11.00 na zasadach opublikowanych przez Komitet Organizacyjny Konkursu na stronie internetowej: www.losyzolnierza.pl.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-12 14:18 / 9989    R. Ciechanowski

informacje ogólne XLVII Wojewódzki Konkurs na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń” ogłasza w roku szkolnym 2020/2021 XLVII Wojewódzki Konkurs na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjum prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz organizuje Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne dla uczestników finału wojewódzkiego Konkursu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-01-19 13:55 / 9936    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Zasady umieszczania informacji o konkursach, turniejach, olimpiadach oraz innych przedsięwzięciach edukacyjnych na stronie internetowej Kuratorium ważna informacja
Wniosek o umieszczenia informacji o przedsięwzięciu edukacyjnym na stronie musi zawierać: nazwę przedsięwzięcia, beneficjentów przedsięwzięcia, nazwę organizatora wraz z danymi adresowymi (adres, nr telefonu, e-mail) i osobą do kontaktu, szczegółowy opis i regulamin (opcjonalnie) przedsięwzięcia wraz z linkiem do strony internetowej organizatora, na której znajdują się ww. informacje, informację, czy inicjatywa ma charakter komercyjny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-01-11 10:31 / 7596    K. Zaremba

informacje ogólne Konkurs z Fizyki i Astronomii. Zadania II etapu oraz ostateczne wyniki etapu szkolnego. ważna informacja
Wojewódzka Komisja Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii ustaliła ostateczną listę uczniów zakwalifikowanych do etapu II (rejonowego) (załącznik). Jednocześnie w załączeniu Komisja określa zadania II etapu konkursu, do wykonania w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 9 lutego 2021 roku (zadanie opisowe i II zadanie obserwacyjne). Sprawdzian pisemny II etapu konkursu odbędzie się po feriach zimowych, w terminie 19 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 oraz formie ustalonej w Regulaminie Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-12-10 10:45 / 9888    K. Sobieszczańska


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl