strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » pod patronatem Kuratora

2023-11-27 14:27 / 11852   A. Nejman informacje ogólne
XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „POSTAĆ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej (klasy I-VIII) województwa kujawsko-pomorskiego. Prace powinny być wykonane samodzielnie, techniką dowolną płaską (bez sypkich dodatków), na kartce o formacie nie większym niż A3. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Szkole Podstawowej nr 8 w Toruniu (z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY-ŚWIĘTY MIKOŁAJ”) do 30 listopada 2023 r. Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Łyskowskiego 28 87-100 Toruń Regulamin konkursu dostępny na stronie. Patronat Honorowy objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Torunia.© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl