strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » pod patronatem Kuratora

informacje ogólne IV Wojewódzki Konkurs Literacki imienia Tadeusza Nowakowskiego „Urzeczenia bydgoskie”
IV Wojewódzki Konkurs Literacki imienia Tadeusza Nowakowskiego „Urzeczenia bydgoskie”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-10-05 13:53 / 9741    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Konkurs GG Robot 2021 "Stalowi profesjonaliści" ważna informacja
Konkurs GG Robot 2021 "Stalowi profesjonaliści", jest konkursem tematycznym organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.z 2020 r. poz. 1036) oraz na podstawie porozumienia zawartego z innymi właściwymi kuratorami oświaty w Polsce. Konkurs GG Robot jest wpisany na listę kuratoryjnych konkursów tematycznych. W związku z tym zwycięzcy otrzymują tytuły Laureatów i Finalistów Konkursów Kuratoryjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-10-05 12:52 / 9738    K. Sobieszczańska

informacje ogólne KONKURS WOJEWÓDZKI Z FIZYKI I ASTRONOMII - Komunikat Prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu ważna informacja
Z powodu obowiązywania do 7 czerwca 2020 r. okresu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym szkół podstawowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z przepisem § 5 ust. 5 Regulaminu Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 nie zostanie przeprowadzony etap wojewódzki tego konkursu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-05-28 10:20 / 9545    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Wyniki końcowe Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych ważna informacja
W związku ze zmianą Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, dla absolwentów gimnazjum oraz klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, dla absolwentów gimnazjów prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych z dnia 16 kwietnia br. decyzją Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego etap rejonowy tegorocznej edycji konkursu staje się etapem końcowym konkursu, a dziesięć najlepszych zespołów tego etapu otrzymuje tytuł laureata konkursu. Ponadto decyzją Przewodniczącej Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego wszyscy laureaci konkursu i ich opiekunowie otrzymują nagrody finansowe.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-04-22 12:23 / 9509    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Komunikat Przewodniczącej Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym ważna informacja
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 491) wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Przewodnicząca Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego informuje, iż z dniem 16 kwietnia br. zmieniony został Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-04-22 12:22 / 9508    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny o Wielkich Polakach - etap wojewódzki ważna informacja
W związku z sytuację pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo uczestników konkursu oraz stosując się do zalecanych przez rząd ograniczeń informujemy, że etap wojewódzki konkursu interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach nie odbędzie się.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-04-09 12:36 / 9491    K. Zaremba

informacje ogólne Komunikat Prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu- Konkurs Wojewódzki z Fizyki i Astronomii ważna informacja
Komunikat Prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu z dnia 1 kwietnia 2020 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-04-01 11:01 / 9470    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Informacja na temat rozegrania zawodów wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża...” ważna informacja
Informujemy, że III etap wojewódzki XXV Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” został przeniesiony na inny termin. Poniżej treść komunikatu Organizatorów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-12 10:55 / 9407    R. Ciechanowski

informacje ogólne Zmiana terminu III etapu Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. ważna informacja
W związku z zawieszeniem w dniach 12 - 25 marca bieżącego roku zajęć edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych informuję, że III etap (etap wojewódzki) Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, zaplanowany na 16 marca 2020 r. zostaje przełożony na późniejszy termin. O nowym terminie poinformujemy po wznowieniu w szkołach zajęć edukacyjnych. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji dr hab. prof. CBK Roman Schreiber
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-11 14:21 / 9399    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych - rozstrzygnięty. ważna informacja
Konkurs to wspólna inicjatywa Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz rektorów trzech największych publicznych uczelni naszego regionu: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. W finale konkursu uczestniczyli radni województwa - pan Konstanty Dombrowicz i Paweł Zgórzyński. Finał konkursu składał się z części pisemnej (test) i części ustnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-06 12:50 / 9388    K. Sobieszczańska


<<< nowsze informacje     5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl