strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » pod patronatem Kuratora

2023-11-16 13:47 / 11827   S. Koniczyński informacje ogólne
Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu zapraszają uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w szesnastej edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”.

 

Główną ideą konkursu jest upamiętnienie jedynej kobiety wśród legendarnych „cichociemnych” gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej i zarażenie młodych ludzi jej największą pasją: dokumentowaniem historii, w tym m.in. dziejów lokalnych na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek z rodzinnych archiwów, jak również popularyzowanie regionalnej edukacji historycznej i obywatelskiej.

Ponadto celami konkursu są:

 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią swojej małej ojczyzny, regionu i Polski,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • zachęcenie nauczycieli i wychowawców do krzewienia wiedzy o historii regionu,
 • kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
 • wzmacnianie poczucia lokalnej oraz regionalnej tożsamości,
 • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych,
 • promocja województwa kujawsko-pomorskiego. 

Uczniowie powinni przesłać organizatorowi indywidualnie przygotowane, niepublikowane wcześniej prace pisemne, objęte opieką nauczyciela, poświęcone jednemu z siedmiu poniższych wybranych tematów:

 • „O ludziach”,
 • „O wydarzeniach”,
 • „Album rodzinny”,
 • „Oblicza codzienności”,
 • „Udział i rola mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego we współczesnych wydarzeniach”,
 • „Pomoc Żydom udzielana przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej”,
 • „Moja szkoła i nauczyciele mojej szkoły”.

Nadesłane prace będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych.
Prace mogą przedstawiać losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski, zwłaszcza naszego regionu. 

 

Ponadto prace w kategorii „Oblicza codzienności” powinny zawierać treści związane z osobami, środowiskami i wydarzeniami na tle życia codziennego, zawodowego, aktywności społecznej oraz politycznej. Mogą to być biografie urzędników, działaczy społecznych, politycznych, księży, rzemieślników, nauczycieli, żołnierzy, itp. Prace dotyczyć mogą także rozmaitych środowisk, stowarzyszeń, organizacji, parafii itp.

 

Dla laureatów konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody: pierwsze miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1 700 zł, za drugie miejsce – 1 300 zł, miejsce trzecie – 900 zł.

 

Nagrody trafią także do nauczycieli – opiekunów autorów zwycięskich prac w obu kategoriach.


Termin nadsyłania prac mija 16 stycznia 2024 r., natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 1 marca 2024 r.Prace należy przesyłać na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej,
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 4;
87 – 100 Toruń

z dopiskiem „Oni tworzyli naszą historię”

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu Biblioteki (p. 22 – II piętro).

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji pod nr telefonu:
(0 56) 62 15 829.

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-edukacja/41165-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-oni-tworzyli-nasza-historie-2


Na w/w stronie znajdują się dokumenty do pobrania:
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl