strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

dla nauczycieli Szkolenie w Stanach Zjednoczonych poświęcone edukacji na temat Zagłady
Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli i edukatorów do ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniu poświęconym edukacji na temat Zagłady, które odbędzie się w USA.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-01-19 08:09 / 6950    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Reforma edukacji - pytania dotyczące zmian ważna informacja
W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektów ustaw: prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę, mogą Państwo drogą mailową składać pytania dotyczące projektowanych zmian do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-01-10 12:59 / 6751    M. Bazelak

dla nauczycieli Ogólnopolski Turniej All-Chemiczny – zaproszenie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do turnieju chemicznego
Koło Naukowe – „Alkahest” Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w turnieju chemicznym. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych w naukach ścisłych, w tym: przyrodniczych, przełamywanie niechęci do nauk ścisłych, w tym: chemii, rozwijanie umiejętności prowadzenia zespołów prowadzących badania i prace badawcze z wykorzystaniem kompetencji chemicznych. Turniej ma charakter zawodów drużynowych, przy czym zespół może składać się z trzech uczniów. Jedną szkołę mogą reprezentować maksymalnie trzy drużyny. Materiały do turnieju pod adresem: www.alkahest.umcs.lublin.pl, w zakładce – III Ogólnopolski Turniej All-chemiczny. Zgłoszenia do turnieju do 12 lutego 2017 r. pod adresem: turniej.alchemiczny@gmail.com; oraz sknchalkahest@gmail.com
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-12-22 14:00 / 6913    M. Bazelak

dla nauczycieli Program „ARS, czyli jak dbać o miłość”
Główny Inspektor Sanitarny realizuje program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-12-22 11:47 / 6910    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Kryteria wiarygodności wyników badań diagnostycznych
Komisja ds. Testów Psychologicznych działająca przy Komitecie Psychologii Polskiej Akademii Nauk opracowała stanowisko w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-12-22 11:44 / 6908    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli „Psychoterapia jest dla ludzi” – ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna
Łódzka Fundacja Psychoterapii zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Psychoterapia jest dla ludzi”. Program jest częścią większego przedsięwzięcia finansowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia w latach 2016-2020. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, pogłębienie wiedzy na temat leczenia zaburzeń natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznej oraz przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży. W ramach projektu realizowanych jest szereg działań informacyjno-edukacyjnych, w tym: Dzień Otwarty w Łodzi, w Poradni Salomon, przy ul. Piotrkowskiej 125, prowadzenie akcji promocyjnej, prowadzenie bloga – www.terapiapoludzku.org.pl.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-12-19 12:32 / 6899    M. Bazelak

informacje ogólne Konkurs „ORZEŁ BIAŁY- NASZA DUMA” ważna informacja
Konkurs „ORZEŁ BIAŁY- NASZA DUMA”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-12-19 08:39 / 6895    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Projekt „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu”
Projekt „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” Archiwum Państwowe w Opolu realizowało projekt „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-12-15 10:53 / 6885    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla psychologów, pedagogów w ORE
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, ul.Polna 46a, zaprasza 13 grudnia 2016 r. wszystkich specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zatrudnionych w poradniach, placówkach doskonalenia nauczycieli, w szkołach i innych placówkach oświatowych, na spotkanie organizowane w ramach projektu pozakonkursowego – Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt finansowany jest ze środków PO WER. W ramach spotkania zaplanowano poruszenie m.in. następujących zagadnień: opisanie wykonania diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wchodzących w skład zestawu, omówienie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej, opisanie zagrożeń niedostosowania społecznego – diagnozę i postępowanie postdiagnostyczne. Rejestracja i szczegóły: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenia/2559
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-12-12 14:58 / 6875    M. Bazelak

informacje ogólne Zmiana obszarów działania komisji rejonowych wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów ważna informacja
Zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim rozdział 3 punkt 8.3. cyt.: „Obszar działania komisji rejonowych może ulec zmianie po ogłoszeniu wyników etapu szkolnego. Informacja o zmianach opublikowana zostanie na stronie Kuratorium Oświaty.” Powołuje się zatem dwie komisje rejonowe wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów tj. nr 1 w Bydgoszczy i nr 2 we Włocławku (zgodnie z załącznikiem). Prace uczniów przekazane zgodnie z pierwotnym podziałem zostaną przesłane do właściwych komisji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-12-12 07:55 / 6748    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl