strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

2023-09-26 15:28 / 11700   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2023/2024

Podstawę organizacji konkursów przedmiotowych w województwie kujawsko-pomorskim stanowi Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 wprowadzony Zarządzeniem Nr 45/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2023 r.  

 

W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu. Zgodnie z § 4. pkt 3 ww. rozporządzenia, kurator oświaty do 30 września przekazuje do szkół regulaminy konkursów. 

Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Biologii
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Chemii
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Historii
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Fizyki
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Informatyki
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Języka Hiszpańskiego
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Geografii
Regulamin szczegółowy Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl