strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

informacje ogólne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ważna informacja
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-10-16 17:10 / 9774    K. Zaremba

informacje ogólne Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r. ważna informacja
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-10-16 15:20 / 9773    K. Zaremba

informacje ogólne Gry komputerowe i wideo w szkołach – rusza pilotaż programu
Szkoły mogą zgłaszać się już do udziału w pilotażu dotyczącym wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji. Do 30 września zainteresowane placówki mogą przesłać formularze zgłoszeniowe do wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w kuratoriach oświaty. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo, a także zapewnienie szkołom materiałów obejmujących edukacyjne gry komputerowe. Zapraszamy do udziału!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-09-11 10:00 / 9680    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Komunikat MEN w sprawie problemów dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19 ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia informuje o wpływających sygnałach w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-04 14:51 / 9657    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne Fałszywe e-maile o rzekomym zagrożeniu życia i zdrowia oraz nieprawdziwe informacje o ogniskach COVID ważna informacja
Departament Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że oprócz fałszywych e-maili o rzekomym zagrożeniu życia i zdrowia kierowanych na adresy poczty elektronicznej szkół i placówek oświatowych pojawiły się też nieprawdziwe informacje o ogniskach COVID, a także o przełożeniu rozpoczęcia roku szkolnego na 14 września od osoby podszywającej się pod adres pawel.niedzielski@mz.gov.pl. Są to oczywiście nieprawdziwe informacje mające zdezorganizować rozpoczęcie zajęć szkolnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-01 14:37 / 9646    R. Ciechanowski

informacje ogólne Co nowego w roku szkolnym 2020/2021 – komunikat i prezentacja
We wtorek, 1 września br. ok. 4 mln 650 tys. uczniów z ok. 22 tys. szkół rozpoczęło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-09-01 14:27 / 9645    R. Ciechanowski

informacje ogólne Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS
Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali dziś, 31 sierpnia list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-09-01 14:26 / 9644    R. Ciechanowski

informacje ogólne List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
28 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2020-08-31 09:28 / 9636    K. Zaremba

informacje ogólne Aplikacja ProteGO Safe
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślają, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-08-25 14:39 / 9621    K. Zaremba

informacje ogólne Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty - informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo, na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/ogloszenie-wynikow-egzaminu-osmoklasisty znajduje się informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz terminów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkól ponadpodstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-07-30 13:02 / 9608    K. Sobieszczańska


<<< nowsze informacje     4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl