strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

informacje ogólne Wsparcie w zdalnej nauce – działania rządu w organizowaniu kształcenia na odległość
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało i wprowadziło rozwiązania, które umożliwiają szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, w szczególności pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dodatkowo MEN, we współpracy z innymi resortami i instytucjami, przygotowało i wprowadziło szereg rozwiązań, które są wsparciem dla uczniów, rodziców, a także nauczycieli i dyrektorów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-04-20 08:40 / 9501    K. Zaremba

informacje ogólne Poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”
Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. To materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie. Dodatkowo UODO opracowało zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online. W załączeniu przekazuję informację prasową oraz poradnik i zestaw dobrych praktyk.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2020-03-31 15:13 / 9468    K. Zaremba

informacje ogólne Próbny egzamin maturalny - informacja MEN i CKE ważna informacja
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. To kolejny element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2020-03-28 21:52 / 9456    K. Zaremba

informacje ogólne Próbny egzamin ósmoklasisty - informacja MEN i CKE
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2020-03-26 11:51 / 9452    M. Bazelak

informacje ogólne Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ważna informacja
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2020-03-11 12:01 / 9397    K. Zaremba

informacje ogólne Porozumienie Ministra Edukacji Narodowej o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji przeciwdziałania narkomanii. Przygotowany został materiał informacyjno-edukacyjny do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej - załączniki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2020-03-06 11:46 / 9385    M. Babyszka

informacje ogólne Konkursy na stanowisko nauczycieli w szkołach średnich w Szkołach Europejskich
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-02-20 15:25 / 9339    K. Zaremba

informacje ogólne Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante
Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-01-22 15:35 / 9268    K. Zaremba

informacje ogólne „Szkoła pamięta” – zachęcamy do włączenia się do akcji MEN ważna informacja
Zachęcamy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla uczniów postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. Aby zgłosić swój udział w akcji, do 24 października br. należy wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-10-24 08:37 / 9071    R. Ciechanowski

informacje ogólne Informacja o kontynuacji badań ESPAD
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że we wrześniu br. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych będzie kontynuować w szkołach Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież. Badanie obejmie dwie grupy uczniów: urodzonych w 2001 r. i w 2003 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-09-11 13:13 / 8964    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl