strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

informacje ogólne #DobreWakacje – akcja MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna akcję #DobreWakacje. Każdego dnia do końca wakacji na kanałach internetowych Ministerstwa będą zamieszczane informacje o wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych oraz ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu. Znajdzie się tam również miejsce dla zagadnień związanych z bezpieczeństwem podczas wakacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2020-07-22 13:02 / 9604    R. Ciechanowski

informacje ogólne Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. To główny cel rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na lata 2020–2022. Dofinansowanie jest różne dla różnych grup uczniów i wynosi od 225 zł do 445 zł. W sumie na realizację programu zaplanowano 54 mln zł. Wsparcie to jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, co w konsekwencji oznacza zwiększanie ich szans edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-07-14 15:15 / 9597    K. Zaremba

informacje ogólne Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-07-10 15:03 / 9593    K. Zaremba

informacje ogólne List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice, wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2020-06-25 08:24 / 9576    M. Bazelak

informacje ogólne Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ważna informacja
Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-05-22 19:48 / 9540    K. Zaremba

informacje ogólne Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne
Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-05-19 13:48 / 9541    K. Zaremba

informacje ogólne Rozporządzenie MEN z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ważna informacja
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-05-14 11:24 / 9533    K. Zaremba

informacje ogólne Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.
Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-04-24 21:02 / 9516    K. Zaremba

informacje ogólne Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Przedstawiamy kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-04-22 12:15 / 9507    K. Zaremba

informacje ogólne Dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów
Niemal 90 proc. gmin i powiatów złożyło już wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu „Zdalna szkoła". Na zakup sprzętu do nauki w domu do rozdysponowania jest 186 mln zł. Zachęcamy samorządy, które jeszcze nie złożyły wniosku, aby zrobiły to możliwie najszybciej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-04-22 12:15 / 9506    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl