strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyKomunikat dotyczący bezpiecznych warunków wypoczynku podczas ferii zimowych2018-01-18
jst - gminyInformacja dot. dzieci nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego2017-10-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieProjekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo..."2018-01-12

dla dyrektorów i samorządów II nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na 2012 r. ważna informacja
Z uwagi na niewykorzystanie kwoty przyznanej w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na realizację zadań objętych Rządowym programem "Radosna szkoła" w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2012, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza II nabór wniosków.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-05-15 11:30 / 2783    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna w 2012 – szacunkowe dane ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-04-25 15:40 / 2746    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Szkoły dobryk praktyk w pozyskiwaniu sprzętu komputerowego
Szkoły dobryk praktyk w pozyskiwaniu sprzętu komputerowego służące poradą w wybranych działaniach związanych z programem "Cyfrowa szkoła".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-04-23 14:36 / 2731    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Pilotażowy Rządowy program "Cyfrowa szkoła" ważna informacja
Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa szkoła" został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia br. Kuratorium Oświaty informuje, że do 18 kwietnia publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o udział w programie do swoich organów prowadzących.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2012-04-11 12:50 / 2727    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program „Radosna szkoła” w roku 2012 ważna informacja
Powołany, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r., przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zespół dokonał oceny wniosków złożonych przez podmioty starające się o przyznanie dotacji. Zarekomendował Wojewodzie 45 wniosków jako spełniających kryteria pozwalające na udzielenie dotacji. Rekomendowano dofinansowanie na kwotę 2 477 523 zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-04-10 09:47 / 2718    A. Wnorowski

informacje ogólne Rada Ministrów przyjęła program „Cyfrowa szkoła"
Rada Ministrów podjęła 3 kwietnia br. uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-04-06 08:59 / 2724    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów I transza środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za okres styczeń – czerwiec 2012 r.
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału I transzy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za okres styczeń–czerwiec 2012 r. W załączniku szczegółowy podział kwoty na gminy województwa kujawsko–pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-03-26 11:00 / 2695    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wniosek o zawarcie umowy - Młodociani ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-03-21 10:13 / 2691    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - I połowa roku szkolnego 2011/2012 ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-02-06 11:00 / 2583    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „Pomoc materialna dla uczniów – zasiłki i stypendia szkolne”. ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-01-19 11:06 / 2552    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl