strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyWojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach - karta prawidłowych odpowiedzi2018-11-30
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieKomunikat MEN w spr. rozliczenia się z dotacji organów prowadzących szkoły - program Niepodległa2018-11-23

dla dyrektorów i samorządów Priorytetowe zadania rekomendowane do realizacji - "Bezpieczna i przyjazna szkoła" ważna informacja
Priorytetowe zadania rekomendowane do realizacji w projektach, które mogą być finansowane lub dofinansowywane w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016 w roku szkolnym 2016/2017.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-06-23 12:12 / 6454    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w programie "Bezpieczna+" oraz ogłoszenie II naboru wniosków ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach wspomnianego programu. Równocześnie ogłasza II nabór wniosków w ramach w/w programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-22 15:15 / 6449    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna"
W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna", Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-20 13:34 / 6448    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Formularz sprawozdania z realizacji rządowego programu "Książki naszych marzeń" ważna informacja
W związku ze wsparciem finansowym udzielonym w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-05-12 14:07 / 6375    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Termin składania wniosków w programie „Bezpieczna+” na rok 2016 ważna informacja
Przypominamy jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego i osobom fizycznym, będącym organami prowadzącymi szkoły, że wnioski na realizację programu w 2016 r. należy składać do dnia 1 czerwca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-05-12 08:06 / 6386    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 ważna informacja
Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-04-07 10:37 / 6297    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie rządowego programu "Książki naszych marzeń" w 2015 roku
W załączeniu wzór rozliczenia dotacji w ramach umowy na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" załącznik nr 1 -zestawienie szkół i załącznik nr 2 - zestawienie FV.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-12-24 10:21 / 6026    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Rządowy programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 19 listopada 2015 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników także kosztu zakupu materiałów dydaktycznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-12-15 15:50 / 5995    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ważna informacja
Zgodnie z rozporządzeniem, o wsparcie finansowe z budżetu państwa mogą się ubiegać organy prowadzące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2015-11-23 08:35 / 5837    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Organy prowadzące szkoły, którym udzielono wsparcia w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” ważna informacja
Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-09-28 12:17 / 5745    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl