strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyArkusz monitorowania w zakresie realizacji kształcenia dualnego2018-03-08
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieZaproszenie do udziału w projekcie MEN 2018-03-01

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-12-22 09:27 / 1741    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2010-11-08 14:46 / 1627    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-10-28 11:19 / 1599    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja na 2011r.
Zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina szkołom i organom prowadzącym szkoły o najbliższych terminach związanych z przyznawaniem dotacji na 2011 rok. Szkoły składają wnioski o dotację do organów prowadzących w terminie do dnia 10 października 2010 r. Organy prowadzące składają wnioski do Wojewody Kujawsko Pomorskiego do dnia 1 listopada 2010 r. (z uwagi na to, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy do dnia 2 listopada).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-09-21 12:03 / 1454    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Kontrola i odbiór szkolnych placów zabaw utworzonych bądź zmodernizowanych w ramach programu „Radosna szkoła”
Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało z firmą TECHELON Sp. z o.o. umowę na kontrolę i odbiór szkolnych placów zabaw utworzonych lub zmodernizowanych w ramach Programu „Radosna szkoła” w województwie kujawsko- pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-08-31 09:24 / 1377    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazania ostatecznych danych dotyczących Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" ważna informacja
Realizując założenia i priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie ostatecznych danych dotyczących liczby uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-08-20 13:29 / 1384    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-08-05 11:08 / 1372    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Informacje w sprawie realizacji Rządowego programu "Radosna szkoła"
Dnia 5 lipca 2010 r. w Ministerstwie Edukacji narodowej odbyło się spotkanie w sprawie realizacji Rządowego programu "Radosna szkoła". Dotyczyło ono kwestii związanych z realizacją w ramach programu zadań polegających na tworzeniu lub modernizacji szkolnych placów zadań.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2010-07-09 08:47 / 1339    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Informacja w sprawie realizacji programu "Radosna szkoła" w roku 2010 - pilne
W załączniku przedstawiamy list p. Katarzyny Hall- Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji Rządowego programu "Radosna szkoła"w 2010 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-06-28 08:45 / 1312    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-06-11 10:14 / 1276    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl