strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów Nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014-2016
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014-2016 do następujących szkół United Word Colleges:  UWC Adriatic (Włochy)  UWC Atlantic College (Wielka Brytania)  UWC Dilijan (Armenia)  UWC Maastricht (Holandia)  Mahindra UWC of India (Indie)  Pearson College (Kanada)  Red Cross Nordic UWC (Norwegia)  UWC Robert Bosh
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-12-05 07:40 / 4113    K. Mikulski

informacje ogólne Lista stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013 ważna informacja
W załączeniu lista stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-11-14 17:19 / 4054    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
Uprzejmie informujemy, że uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędą się 13 listopada o godz. 13:00, w Zespole Szkół nr 14 w Toruniu, przy ul. Hallera 79 oraz 14 listopada 2013 r. o godz. 09.00 i 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-11-04 14:43 / 4010    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów
Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-10-23 10:34 / 3977    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Projekt stypendialny „Zdolni na start - IV edycja”
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje o możliwości uzyskania stypendium dla ucznia zdolnego (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) w ramach IV edycji ZDOLNI NA START. Termin składania wniosków: do 20 IX 2013 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-09-13 15:14 / 3869    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów „Indeks marzeń” dla niepełnosprawnych maturzystów
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza II edycję konkursu „Indeks marzeń” adresowanego do niepełnosprawnych maturzystów, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej porzucili marzenia o studiach. Zgłoszenia można wysyłać do 15 września.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-09-13 15:13 / 3873    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Stypendium Fundacji Efekt Motyla
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-06-28 12:17 / 3751    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Stypendium Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
Uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2012/2013.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-06-24 08:24 / 3673    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
Nawiązując do postanowień art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2013/2014.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-06-24 08:24 / 3712    A. Wnorowski

dla rodziców i uczniów Program pomocy wybitnie zdolnym
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-13 15:11 / 3728    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl