strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów Stypendia Pomostowe na I rok studiów.
Program Stypendiów Pomostowych adresowany jest do maturzystów 2011, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 12:57 / 1986    A. Borysiak

informacje ogólne Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się 25 listopada 2010 r. w Bydgoszczy, o godz. 11:00, w Sali Kameralnej Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szwalbego 1.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-11-22 07:50 / 1652    J. Popielewski

dla rodziców i uczniów Lista Sypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska, listę stypendystów na rok szkolny 2010/2011.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-11-05 12:14 / 1619    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że znana jest już lista osób, które otrzymają stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2009/2010.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-10-28 09:26 / 1589    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Program stypendialny Fudacji "ORLEN - DAR SERCA"
Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” ogłasza Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dzieciom i młodzieży w roku szkolnym 2010/2011. Jednym z najważniejszych celów, jakie w swojej działalności stawia sobie Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”, jest pomoc młodzieży w zdobyciu wykształcenia, w realizacji swoich pasji i marzeń. Ten cel realizowany już od 5 lat poprzez fundacyjne programy stypendialne. Stypendystami Fundacji było dotychczas 272 uczniów i 97 studentów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2010-07-09 09:15 / 1340    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów "Zdolni na start - II edycja" - nabór stypendystów na rok szkolny 2010/2011
W dniu 7 czerwca 2010 r. rozpoczyna się, zakończy się 23 lipca 2010 r. nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja”. Zasady rekrutacji stypendystów zostały zmienione w stosunku do naboru na rok 2009/2010 z uwagi na wyższą liczbę stypendiów do przyznania w nowym roku szkolnym. UWAGA! Stypendia nie są przyznawane za osiągnięcia artystyczne i sportowe.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2010-06-23 12:13 / 1237    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz do Stypendium MEN na rok szkolny 2010/2011, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2009/2010.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2010-06-18 20:33 / 1299    J. Popielewski

dla rodziców i uczniów Stypendia Fundacji Świętego Mikołaja
Fundacja Świętego Mikołaja realizuje Program Stypendialny Solidarni. Jest on skierowany do dzieci osieroconych z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, samotnych matek oraz zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Ma on na celu przede wszystkim długofalową, wieloletnią pomoc uzdolnionym dzieciom, jest także szansą promocji szkół oraz okazją do nawiązania bliskiej współpracy z absolwentami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-05-21 14:45 / 1227    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-10-27 15:05 / 818    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wręczenie dyplomów przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-10-27 15:04 / 819    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl