strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów Stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
Uprzejmie informujemy, że w ramach działalności Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, w tym roku odbędzie się piętnasta edycja przyznawania stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Termin składania wniosków mija 25 lipca 2011 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-07-06 13:10 / 2163    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
Nawiązując do postanowień art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2011/2012.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-06-20 10:29 / 2124    V. Jaśkiewicz

dla rodziców i uczniów Stypendia Fundacji "ORLEN-DAR SERCA"
Z dniem 1 czerwca Fundacja ORLEN – DAR SERCA uruchomiła nabór do kolejnej edycji Programu Stypendialnego dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2011/2012. W tegorocznym Programie Stypendialnym mogą uczestniczyć zarówno dotychczasowi stypendyści Fundacji ORLEN – DAR SERCA, jak i osoby, które po raz pierwszy prześlą swoją aplikację. Termin składania wniosków mija 31 lipca br.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-06-20 08:49 / 2130    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Stypednium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012 ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2010/2011.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-06-14 08:07 / 2114    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów IV edycja programu stypendialnego Indeks2Star dla zdolnych maturzystów
Ruszyła IV edycja projektu stypendialnego dla maturzystów Indeks Start2Star! To nowatorski program stypendialny, obejmujący cały, nawet pięcioletni okres studiów. Jego głównym celem jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych społecznie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Fundatorem programu jest w całości Fundacja Leszka Czarneckiego. Jeżeli jesteś: uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, w tym roku szkolnym będziesz zdawać maturę, chcesz studiować, masz dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej), aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych, w Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 800 zł od dwóch lat podatkowych - zgłoś się do programu stypendialnego Indeks Start2Star! Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 maja 2011 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-05 08:33 / 2034    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Stypendia Pomostowe na I rok studiów.
Program Stypendiów Pomostowych adresowany jest do maturzystów 2011, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 12:57 / 1986    A. Borysiak

informacje ogólne Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się 25 listopada 2010 r. w Bydgoszczy, o godz. 11:00, w Sali Kameralnej Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szwalbego 1.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-11-22 07:50 / 1652    J. Popielewski

dla rodziców i uczniów Lista Sypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska, listę stypendystów na rok szkolny 2010/2011.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-11-05 12:14 / 1619    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że znana jest już lista osób, które otrzymają stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2009/2010.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-10-28 09:26 / 1589    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Program stypendialny Fudacji "ORLEN - DAR SERCA"
Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” ogłasza Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dzieciom i młodzieży w roku szkolnym 2010/2011. Jednym z najważniejszych celów, jakie w swojej działalności stawia sobie Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”, jest pomoc młodzieży w zdobyciu wykształcenia, w realizacji swoich pasji i marzeń. Ten cel realizowany już od 5 lat poprzez fundacyjne programy stypendialne. Stypendystami Fundacji było dotychczas 272 uczniów i 97 studentów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2010-07-09 09:15 / 1340    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl