strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt




Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2016-12-07 14:56 / 6859   K. Zaremba dla rodziców i uczniów
Lista stypendystów stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

W załączeniu znajduje się lista stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolny 2015/2016.




© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl