strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej ważna informacja
Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej odbędą się w następujących terminach...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-11-10 14:49 / 2417    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Lista stypendystów Ministra Edukacji Narodowej - 2011 r.
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną listę stypendystów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2011/2012.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-11-02 14:04 / 2403    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Ogólnopolski program stypendiów licealnych AKROPOL
Edukacyjna Fundacja Czerneckich informuje o inauguracji ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych AKROPOL. Jest to największa tego typu inicjatywa w Polsce, jeśli nie w Europie, w całości finansowana ze środków prywatnych, zarządzana przez Edukacyjną Fundację Czerneckich EFC.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-10-05 09:26 / 2324    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska, listę stypendystów na rok szkolny 2011/2012.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-10-03 14:51 / 2320    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Nabór stypendystów na rok szkolny 2011/2012 w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” ważna informacja
W dniach 16 sierpnia - 23 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-08-12 11:40 / 2129    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
Uprzejmie informujemy, że w ramach działalności Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, w tym roku odbędzie się piętnasta edycja przyznawania stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Termin składania wniosków mija 25 lipca 2011 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-07-06 13:10 / 2163    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
Nawiązując do postanowień art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2011/2012.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-06-20 10:29 / 2124    V. Tyborowska

dla rodziców i uczniów Stypendia Fundacji "ORLEN-DAR SERCA"
Z dniem 1 czerwca Fundacja ORLEN – DAR SERCA uruchomiła nabór do kolejnej edycji Programu Stypendialnego dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2011/2012. W tegorocznym Programie Stypendialnym mogą uczestniczyć zarówno dotychczasowi stypendyści Fundacji ORLEN – DAR SERCA, jak i osoby, które po raz pierwszy prześlą swoją aplikację. Termin składania wniosków mija 31 lipca br.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-06-20 08:49 / 2130    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Stypednium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012 ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2010/2011.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-06-14 08:07 / 2114    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów IV edycja programu stypendialnego Indeks2Star dla zdolnych maturzystów
Ruszyła IV edycja projektu stypendialnego dla maturzystów Indeks Start2Star! To nowatorski program stypendialny, obejmujący cały, nawet pięcioletni okres studiów. Jego głównym celem jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych społecznie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Fundatorem programu jest w całości Fundacja Leszka Czarneckiego. Jeżeli jesteś: uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, w tym roku szkolnym będziesz zdawać maturę, chcesz studiować, masz dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej), aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych, w Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 800 zł od dwóch lat podatkowych - zgłoś się do programu stypendialnego Indeks Start2Star! Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 maja 2011 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-05 08:33 / 2034    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl