strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

informacje ogólne Trzecia edycja Olimpiady Statystycznej
Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizują trzecią edycję Olimpiady Statystycznej, która odbywa się w roku szkolnym 2018/2019. W zmaganiach mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, które mają swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-08-23 14:50 / 8241    K. Mikulski

informacje ogólne XIV edycja Olimpiady Matematycznej Juniorów
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, wzorem lat poprzednich, przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 XIV edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ), skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz trzeciej klasy gimnazjum.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-06-25 13:09 / 8202    R. Ciechanowski

informacje ogólne Zbieranie informacji o laureatach i finalistach olimpiad i turniejów - korekta wykazu ważna informacja
Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o przesłanie w terminie do 8 czerwca 2018 r. informacji dotyczącej uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady, turnieju.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-06-04 10:02 / 8152    K. Mikulski

informacje ogólne V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie organizuje V Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością Olimpiada odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w Warszawie. Główne cele Olimpiady to wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego, rozwijanie kreatywności, podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz zachęcanie do stosowania aktywnych metod nauczania. Projekt stanowi praktyczną realizację idei powszechnego prawa do edukacji - zgodnie z programem UNESCO „Edukacja dla Wszystkich” oraz służy budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-03-30 09:26 / 8045    M. Bazelak

informacje ogólne Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej
Konkurs jest adresowany do uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Praca ucznia powinna przebiegać pod kontrolą nauczyciela fizyki, chemii lub biologii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-03-27 10:27 / 8040    K. Zaremba

informacje ogólne OLIMPIADA WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH
Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-02-22 15:02 / 7954    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
"Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach" sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej jest kontynuacją organizowanej przez Instytut Nowych Technologii w latach 1999 do 2011 "Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-02-19 10:56 / 7932    K. Mikulski

informacje ogólne Wyniki zawodów międzyszkolnych Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922”
Wyniki zawodów międzyszkolnych Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922” przeprowadzonych dnia 14 grudnia 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-12-15 13:19 / 7753    A. Wnorowski

informacje ogólne Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości
Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości to ogólnopolskie zawody organizowane już po raz czwarty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad i objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Patronat medialny sprawuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-11-27 14:36 / 7703    R. Ciechanowski

informacje ogólne VIII edycja Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową
Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy odbywają się drogą internetową, natomiast trzeci etap odbywa się corocznie w miesiącu kwietniu w Warszawie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-11-22 12:30 / 7686    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl