strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

dla nauczycieli IX edycja Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG)
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej organizuje w roku szkolnym 2013/2014 IX edycję Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG). Są to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMG zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym - jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Przywileje te - ustalane przez senaty poszczególnych szkół wyższych - dotyczą wielu kierunków, nawet tych, nie związanych bezpośrednio z matematyką. Również finalistom i laureatom OMG przysługują uprawnienienia przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie gimnazjalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-07-08 14:54 / 3766    A. Borysiak

informacje ogólne Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe
Organizatorami Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe są: Kuria Prowincjalna Ojców Franciszkanów z siedzibą w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Parafia Ojców Franciszkanów p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-19 08:26 / 3682    A. Wnorowski

informacje ogólne Zbieranie informacji - laureaci i finaliści olimpiad centralnych 2013 ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o przesłanie w terminie do 6 czerwca 2013 r. informacji dotyczącej uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady. W wykazie sporządzonym zgodnie z podanym w załączniku nr 1 wzorem, proszę umieścić imiona i nazwiska laureatów i finalistów tych olimpiad, których lista umieszczona jest w załączniku nr 2.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-05-27 15:26 / 3666    A. Wnorowski

informacje ogólne Zawody finałowe XXXIX Olimpiady Geograficznej
11-14 kwietnia 2013 r. w Toruniu odbyły się zawody finałowe XXXIX Olimpiady Geograficznej. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Anna Łukaszewska, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Pan Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-04-18 12:42 / 3555    M. Bazelak

informacje ogólne Wyniki zawodów wojewódzkich VI Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.
Wyniki przeprowadzonych 20 marca 2013 r. w Bydgoszczy zawodów wojewódzkich VI Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-03-25 12:30 / 3501    A. Wnorowski

informacje ogólne XXXVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
W dnaich 21-22 marca 2013 r. odbędzie się finał XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, której organizację w tym roku AGH w Krakowie powierzyła Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-03-19 10:10 / 3458    K. Mikulski

informacje ogólne Porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Stowarzyszeniem Olimpiadami Specjalnymi Polska
Porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Stowarzyszeniem Olimpiadami Specjalnymi Polska
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-03-01 11:22 / 3406    M. Bazelak

informacje ogólne Olimpiada Tematyczna i Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1887 – 1922. ważna informacja
Wojewódzka komisja konkursowa Olimpiady Tematycznej i Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i Granice” informuje, że zawody rejonowe dla uczestników olimpiady oraz konkursu odbędą się 19 grudnia 2012 r. o godzinie 11.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-12-17 09:37 / 3222    A. Wnorowski

informacje ogólne VII edycja Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
Zapraszamy wszystkie szkoły i pozaszkolne placówki edukacyjne do rejestrowania się na platformie edukacyjnej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Rejestracja placówki jest koniecznym warunkiem udziału uczniów w olimpiadzie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-11-13 15:17 / 3153    K. Zaremba

informacje ogólne WYSTARTOWAŁA XXXIX OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Wspólnym posiedzeniem Komitetu Głównego OWT z sekretarzami Komitetów Okręgowych OWT w Muzeum Techniki NOT w Warszawie zainaugurowano XXXIX Olimpiadę Wiedzy Technicznej. Będzie ona rozgrywana w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2012-10-22 08:19 / 3087    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl