strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2021-10-21 08:56 / 10439   J. Jendykiewicz-Owczarek dla nauczycieli
WARSZTATY EDUKACYJNE GAZ-SYSTEM S.A. 2021.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. już po raz piąty realizuje ogólnopolską akcję społeczną – Warsztaty Edukacyjne 2021 dla młodzieży klas 7-8.

 

Ze względu na pandemię koronawirusa wydłużono termin składania prac konkursowych.

 

Plakaty związane z gazem ziemnym wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzania danych, stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu należy przesyłać drogą elektroniczną do 27 października 2021 roku.

W październiku 2021 r. spośród wszystkich nadesłanych prac zostanie wyłonionych 105 laureatów - placówek edukacyjnych, które wezmą udział w warsztatach.

 

Szkoły te otrzymają przesyłką kurierską nagrody w postaci profesjonalnego zestawu do budowania modeli związków chemicznych SLMolecules (łącznie 10 modułów konstrukcyjnych w walizce zbiorczej) oraz dostęp do materiałów video wraz z zeszytami ćwiczeń dla uczniów, broszurą dla nauczyciela i zestawem umożliwiającym przeprowadzenie 2 eksperymentów (stacjonarnie w klasie, lub zdalnie – w zależności od obowiązujących w szkole ustaleń).

Dodatkowo wszyscy uczniowie otrzymają gadżety reklamowe (notesy) oraz ulotki informacyjne. Nauczyciel otrzyma również formularze testu (quizu) dla uczniów wraz z kluczem. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadzi quiz wśród uczniów. Trzech najlepszych zostanie nagrodzonych nowoczesnymi bezprzewodowymi słuchawkami w technologii Bluetooth 4.2+EDR, wyposażonymi w mikrofon i czytnik kart microSD, które także zostaną dostarczone wszystkim szkołom-laureatom.

PRZEBIEG UDZIAŁU PLACÓWKI W PROJEKCIE:

  • Przygotowanie plakatu popularno-naukowego na temat gazu ziemnego (szczegółowe wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu;
  • Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego przez szkołę (dyrektor/nauczyciel);
  • Przesłanie przez nauczyciela/dyrektora zgody RODO na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji Projektu.
  • Zakwalifikowanie się szkoły do Projektu (decyduje liczba uzyskanych punktów przyznanych przez Komisję Konkursową);
  • Wysyłka do 105 laureatów (szkół) nagród, zestawów i materiałów do realizacji warsztatów – w tym dostępu do lekcji-video z dokładnym instruktażem krok po kroku, jak przeprowadzić doświadczenia, materiały, quiz oraz upominki i nagrody dla uczniów;
  • Realizacja warsztatów przez nauczyciela najpóźniej do dn. 30 listopada 2021 r.;
  • Przeprowadzenie przez nauczyciela quizu - konkursu o charakterze edukacyjnym (pytania testowe będą dostarczone w wraz z zestawem) z wiedzy pozyskanej w czasie warsztatów oraz na temat działalności GAZ-SYSTEM, bezpieczeństwie i eksploatacji gazociągów przesyłowych, wraz z wręczeniem atrakcyjnych nagród;
  • Przesłanie przez nauczyciela potwierdzenia oświadczeń o realizacji wszystkich składowych elementów zajęć (Załącznik do Regulaminu), jak również min. 2 zdjęć wykonanych podczas prowadzenia zajęć (po jednym zdjęciu z każdego z doświadczenia - dotyczy zarówno zajęć stacjonarnych jak i zdalnych on-line), przesłanie przez nauczyciela/dyrektora zgody RODO na publikację wizerunku wszystkich osób uwidocznionych na przesłanych zdjęciach (Zgoda stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu) oraz protokołu zdawczo-odbiorczego do dn. 30 listopada 2021 r.

Do projektu może być zgłoszona tylko 1 grupa/klasa ze szkoły, która nie może liczyć więcej niż 30 osób. Istnieje możliwość łączenia klas/grup w celu dopełnienia do 30 osób.


Uczestnictwo w wydarzeniach jest całkowicie bezpłatne, organizatorzy zapewniają wszelkie potrzebne materiały do przeprowadzenia warsztatów (będą wysyłane kurierem do szkoły).

 

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza wraz z plikiem plakatu popularno-naukowego (wymagania opisane w Regulaminie) i zgodą RODO należy przesyłać w terminie do 27 października 2021 r. do godz. 17:00 na adres poczty elektronicznej: warsztaty.edukacyjne2021@gmail.com w tytule wiadomości wpisując: „[NAZWA GMINY] – zgłoszenie Warsztaty Edukacyjne 2021”.

 

Szkoły, które zostaną laureatami zostaną poinformowane o tym fakcie drogą elektroniczną.
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl