strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2017-09-06 12:13 / 7423   A. Nicpoń dla nauczycieli
Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020

Lechaa Consulting Sp. z o. o. zaprasza licea, technika i branżowe szkoły I stopnia do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach popularyzujących wiedzę z zakresu zdrowia prokreacyjnego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, firma Lechaa Consulting Sp. z o. o. została wyłoniona jako realizator zadania pn. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym, realizowanego w ramach 6 celu operacyjnego pt. Poprawa zdrowia prokreacyjnego.

Realizację przewidziano w okresie od września 2017 r. do końca czerwca 2019 r.

Zajęcia dla młodzieży będą prowadzone przez przeszkolonych przez Lechaa Consulting Sp. z o. o. tutorów. Od potencjalnych realizatorów zajęć z młodzieżą (tutorów) wymagane będą następujące kompetencje:

-legitymowanie się wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku psychologicznym, medycznym lub innym z przygotowaniem pedagogicznym oraz udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu edukacji zdrowotnej;

-posiadanie umiejętności pracy z młodzieżą oraz wysokiej kultury osobistej, brak poczucia dyskomfortu przy omawianiu tematów wrażliwych;

Ponadto, muszą to być osoby szanujące wartości, zwyczaje i wierzenia innych osób, oraz mające na względzie prawa rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami i wychowawcami.

Realizacja zajęć z młodzieżą zostanie poprzedzona nieodpłatnym doskonaleniem zawodowym dla tutorów – przeszkoleniem z zakresu tematyki i według scenariuszy wskazanych oraz zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia – zakończone egzaminem i potwierdzone zaświadczeniem. Ponadto, w całym okresie zadania tutorom zapewnione będzie wsparcie organizacyjne i opieka merytoryczna nauczycieli metodyków.

W realizacji zadania firma Lechaa Consulting Sp. z o. o. podjęła współpracę z organizacjami pozarządowymi posiadającymi w zakresie działalności statutowej bogate doświadczenia związane z edukacją i profilaktyką zdrowotną, zdrowiem prokreacyjnym.

Szkoły, które wyrażą zgodę na objęcie ich wspomnianymi zajęciami otrzymają:

-materiały promujące wydarzenie skierowane do dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów,

-dyplom uczestnictwa w programie,

-wydane w formie segregatora z materiałami scenariusze i pomoce do prowadzenia tych zajęć, które posłużą do prowadzenia tych zajęć w przyszłości np. przez wychowawców, pedagogów itp.

Zainteresowane szkoły mogą dokonywać zgłoszeń na adres pani Renaty Krupy – kierownika zadania: r.krupa@lechaa.pl
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl