strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2023-05-12 11:41 / 11525   S. Koniczyński dla nauczycieli
Ogólnopolski Konkurs „eduAKCJA medialna w szkole” - dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „eduAKCJA medialna w szkole" jest Centrum Edukacji Medialnej prowadzone przez Polskie Radio - Regionalną Rozgłośnię w Kielcach „Radio Kielce" S.A. z siedzibą w Kielcach, 25-317, ul. Radiowa 4.

 1. Konkurs jest skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terytorium Polski.
 2. Konkurs to inicjatywa służąca zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w kreatywną realizację edukacji medialnej, zintegrowaną z obowiązującym programem nauczania różnych przedmiotów szkolnych oraz promocję najciekawszych projektów i efektów ich realizacji.
 3. Przedmiotem Konkursu są autorskie materiały edukacyjne np. konspekty, scenariusze zajęć, programy nauczania, projekty i inne wytwory powstałe na potrzeby edukacji medialnej w szkole oraz udokumentowana ich realizacja m.in. film/prezentacja/fotoreportaz.
 4. Celem Konkursu jest upowszechnianie edukacji medialnej, w szczególności:
 • zaangażowanie szkół i nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów nauczania do realizacji założeń programowych edukacji medialnej;
 • wypracowanie i zaprezentowanie ciekawych narzędzi i innowacyjnych metod realizacji edukacji medialnej mogących służyć innym nauczycielom w procesie dydaktycznym;
 • identyfikacja przykładów dobrych praktyk w realizacji edukacji medialnej na różnych poziomach nauczania;
 • wyłonienie najlepszych zrealizowanych szkolnych projektów edukacji medialnej;
 • wyróżnienie szkół i nauczycieli zaangażowanych w działania konkursowe;
 • promocja i wydanie publikacji z najciekawszymi projektami, wypracowanych materiałów konkursowych mogących być inspiracją dla innych nauczycieli do tworzenia innowacyjnych projektów realizujących edukację medialną.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie nauczyciele pracujący w szkole podstawowej i/lub ponadpodstawowej.
 2. Uczestnikami Konkursu może być zespół nauczycieli lub jeden nauczyciel.
 3. Nauczyciele zgłaszają swój udział w Konkursie za zgodą dyrekcji placówki, w postaci pisemnej rekomendacji dyrektora/wicedyrektora na załączonym formularzu zgłoszeniowym (zał. 1) i przez złożenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (zał. 2) oraz przez opracowanie autorskiego materiału dydaktycznego będącego zarysem działań konkursowych (zał. 3).
 4. Ważne terminy do realizacji:
  - zgłaszanie udziału w Konkursie: do 31 maja 2023 r.
  - realizacja – czerwiec, wrzesień-październik 2023 r.
  - nadesłanie raportu z realizacji działań konkursowych: do 26 października 2023 r.
  - prace Jury, wybór zwycięzców i wyróżnionych: do 20 listopada 2023 r.
  - gala konkursu, wręczenie nagród: 12 grudnia 2023 r.
  - wydanie elektronicznej pokonkursowej publikacji: 15 marca 2024 r. 

 

Pytania w sprawie konkursu:

konkurs@cernpolska.pl

tel.: 509-661-131

Szczegółowy harmonogram (wraz z załącznikami) konkursu znajduje się na stronie:

https://cempolska.pl/konkurs/
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl