strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2023-05-22 11:16 / 11543   A. Nicpoń dla nauczycieli
Szkolenia ORE „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Informacje na temat placówek prowadzących szkolenia:

https://www.ore.edu.pl/2023/05/granty-realizowane-w-ramach-otwartego-konkursu-grantowego/

Uczestnik szkoleń otrzyma:

  • dostęp do największej bazy zasobów edukacyjnych zgromadzonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,
  • możliwość doskonalenia kompetencji z najbardziej doświadczonymi trenerami w obszarze edukacji zdalnej i cyfrowej,
  • możliwość pracy nad rozwijaniem krytycznego i analitycznego myślenia uczniów, kreatywności, innowacyjności, aktywnego uczenia się i strategii uczenia się, projektowania zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • możliwość zapoznania się z pakietem nowych narzędzi i zasobów  TIK; informacje na temat rozwiązań wykorzystywanych do współpracy cyfrowej oraz budowania potrzeby prywatności i bezpieczeństwa w Internecie.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do świadomego i kreatywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tym samym przygotowanie nowej generacji uczniów do funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Strona projektu: https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/wsparcie-nauczycieli-kno-aktualnosci/

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wybrać odpowiednią placówkę i skontaktować się z nią: https://www.ore.edu.pl/2023/05/granty-realizowane-w-ramach-otwartego-konkursu-grantowego/

Szkolenia są bezpłatne.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Brewczyńska – magdalena.brewczynska@ore.edu.plpdnibp@ore.edu.pl
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl