strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2022-08-30 17:57 / 10965   A. Nicpoń dla nauczycieli
Zaproszenie do udziału w debacie pt.: „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością?"

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności seksualnych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 (Państwowa Komisja) zaprasza przedstawicieli placówek wychowawczych, opiekuńczych oraz organizacje zrzeszające rodziców dzieci z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału, w formie online, w debacie pod tytułem: „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne”.

 

Jest to pierwsza naukowa debata Państwowej Komisji zaplanowana na dzień 18 listopada br. w godz. 10.00-13.00, szczególny termin, tj. Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem  Celach Seksualnych (ustanowiony przez Radę Europy). Celem debaty jest nagłośnienie tego problemu i zaproponowanie rozwiązań, które pomogłyby w Polsce otoczyć małoletnich z niepełnosprawnością ochroną przed wykorzystywaniem seksualnym.

Do udziału w dyskusji online zaproszeni zostali członkowie Sekcji Pedagogiki Specjalnej KNP PAN. Link do wydarzenia uruchomiony zostanie 18 października 2022 r. na stronie internetowej Państwowej Komisji https://pkdp.gov.pl

Scenariusz debaty w załączeniu.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl