strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2022-08-18 13:13 / 10957   A. Nicpoń dla nauczycieli
Zaproszenie na panel dyskusyjny dla dyrektorów szkół do których uczęszczają dzieci mieszkające w Ośrodkach dla Cudzoziemców

Fundacja EMIC zaprasza dyrektorów szkół podstawowych do wzięcia udziału w serii 3 spotkań on-line dotyczących sytuacji szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci mieszkające w Ośrodkach dla Cudzoziemców. Zamysłem spotkań jest sieciowane placówek, wymiana doświadczeń, wyzwań oraz sukcesów. Efektem prac będzie wypracowanie rekomendacji dot. współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów mających wpływ na organizację i jakość kształcenia dzieci z doświadczeniem uchodźczym.

 

Harmonogram i zakres spotkań przedstawia się następująco:

  • sierpień 2022 – pierwsze spotkanie diagnozujące problemy zakładające również wymianę dobrych praktyk;
  • sierpień – grudzień 2022 – drugie spotkanie zapraszające do rozmów przedstawicieli administracji publicznej (np.: Urząd do Spraw Cudzoziemców, Kuratorium, Ministerstwa Edukacji i Nauki); praca nad postulatami wprowadzającymi zmiany – za przygotowanie dokumentu odpowiedzialny będzie lider projektu Fundacja Emic;
  • grudzień 2022 – czerwiec 2023 – trzecie spotkanie podsumowujące dyskusje i konsultacje. Wypracowanie dokumentu dobrych praktyk oraz postulatów i rekomendacji szkół, do których uczęszczają dzieci z doświadczeniem uchodźczym mieszkające w ośrodkach;
  • lipiec – sierpień 2023 – skierowanie pisma do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez Fundację Emic wraz z innymi organizacjami zajmującymi się integracją migrantów i migrantek.

Wszystkie spotkania odbędą się on-line, na platformie zoom.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 23 sierpnia w godzinach 9:00-13:00 (w tym zaplanowane godzinne spotkanie z gościem/gościnią). Spotkania facylitowane będą przez ekspertkę zajmującą się edukacją dzieci z doświadczeniem migranckim/uchodźczym.

 

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza (dostępny również na stronie internetowej: https://emic.com.pl/uchodzcy/wyzwania-szkol-wielokulturowych-panel-dyskusyjny/) lub potwierdzenie telefoniczne/e-mailowe na adres: sylwia.zulewska@emic.com.pl, tel. 796 130 965.

 

W spotkaniu może wziąć udział dowolna liczba reprezentantów/reprezentantek szkoły. Link do spotkania wysłany zostanie 22 sierpnia na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. Chęć udziału należy zgłosić do 21 sierpnia 2022 roku.

 

Działanie realizowane przez Fundację Emic oraz Szkołę Podstawową im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w ramach projektu „Uchodźcy mają głos! – wzmocnienie praw migrantów i migrantek”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Szczegóły w załączniku.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl