strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

informacje ogólne Podpisanie porozumienia o współpracy - Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim
4 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik podpisał porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.02.06.00-00-0025/16. W imieniu partnerstwa projektu porozumienie podpisał p. Łukasz Broniszewski -Prezes zarządu Fundacji Stabilo.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 3 liczba załączników 0 2017-04-10 13:34 / 7166    K. Zaremba

informacje ogólne FINAŁ VII KUJAWSKO-POMORSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE "BEZPIECZNY I PRZYJAZNY REGION"
31 marca 2017 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu odbył się Finał VII Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i przyjazny region", w którym wzięła udział Pani Maria Mazurkiewicz - Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 6 liczba załączników 0 2017-04-04 14:08 / 7203    M. Piechocka

informacje ogólne Podpisanie umowy o współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną
30 marca 2017 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik podpisał umowę o współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., reprezentowaną przez p. Aleksandrę Jankowską Prezesa PSSE. Głównym celem współpracy jest wspieranie reformy edukacji, szczególnie szkolnictwa branżowego poprzez takie kształcenie kadr, które odpowiadać będzie potrzebom rynku pracy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 2 liczba załączników 0 2017-04-04 07:08 / 7164    K. Zaremba

informacje ogólne Konferencja prasowa na temat postępu wdrażania reformy oświaty
29 marca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - p. Mikołaja Bogdanowicza, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - p. Marka Gralika oraz dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego - p. Agnieszki Makary.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-04-03 10:17 / 7148    K. Zaremba

informacje ogólne Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
24 marca 2017 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika oraz dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty- p. Jolanty Metkowskiej, związana z bezpieczeństwem uczniów w cyberprzestrzeni.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-03-28 14:57 / 7134    M. Bazelak

informacje ogólne Podpisanie porozumienia o współpracy
23 marca 2017 roku w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, reprezentowanym przez p. prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego - Rektora Uniwersytetu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-03-28 14:49 / 7142    K. Zaremba

informacje ogólne IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI
W dniach 15-16 marca br. w Toruniu odbyła się IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI. Gościem honorowym, który uświetnił pierwszy dzień spotkania była p. Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Wystąpienie inspiracyjne: "Turkusowa Samoorganizacja" poprowadził wybitny ekonomista prof. Andrzej Blikle. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP - p. Iwona Michałek, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP - p. Marek Olszewski, Zastępca Prezydenta m. Bydgoszczy - p. Iwona Waszkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - p. Czesław Ficner.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-03-23 13:10 / 7147    K. Zaremba

informacje ogólne Uroczystość w w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie
17 marca br. odbyła się, pod patronatem Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha, w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie uroczystość upamiętniająca kolejną rocznicę strajków rolniczych w Bydgoszczy.W spotkaniu udział wziął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 10 liczba załączników 0 2017-03-22 13:21 / 7119    K. Zaremba

informacje ogólne Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
17 marca 2017 r., o godz. 10.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika związana z uruchomieniem „banku” ofert pracy dla nauczycieli.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-03-20 09:37 / 7116    M. Bazelak

informacje ogólne I Toruńskie Forum Zawodowców
2 marca 2017 r. w Centrum Targowym PARK w Toruniu odbyło się I Toruńskie Forum Zawodowców, które jest wynikiem współpracy toruńskiego samorządu z przedstawicielami różnych środowisk społecznych, w tym pracodawców i uczelni wyższych. Honorowy patronat na wydarzeniem objęli: Poseł na Sejm RP Iwona Michałek, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin i Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 14 liczba załączników 1 2017-03-07 14:37 / 7085    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl