strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

informacje ogólne Uroczystość 95-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
21 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego obchodzono jubileusz 95-lecia szkolnictwa zawodowego w Kruszwicy. Uroczystość uświetnili liczni zaproszeni goście, a wśród nich m.in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski – p. Mikołaj Bogdanowicz, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Dariusz Kurzawa, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty – p. Małgorzata Oborska
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 6 liczba załączników 0 2017-05-05 08:10 / 7229    K. Zaremba

informacje ogólne "Wiem, jak uczyć o energii jądrowej" - finał konkursu z udziałem szefowej MEN
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik wziął udział w II Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej zorganizowanym przez Ministerstwo Energii. Podczas wydarzenia Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska wręczyła nagrody nauczycielom i doradcom metodycznym z całej Polski w konkursie "Wiem, jak uczyć o energii jądrowej".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 3 liczba załączników 0 2017-04-27 12:27 / 7223    K. Mikulski

informacje ogólne Spotkanie na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji
Z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 10 kwietnia 2017 r. miały miejsce rozmowy o wspólnych działaniach Kuratorium, uczelni i podmiotów popularyzujących wiedzę naukową w województwie kujawsko-pomorskim na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-04-13 12:34 / 7199    A. Borysiak

informacje ogólne Jak skutecznie wspierać autystów, czyli IV Konferencja Oświatowa w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu
7 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu odbyła się IV Konferencja Oświatowa pt. „Autyzm- droga do samodzielności”. Gościem honorowym spotkania był Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty – p. Maria Mazurkiewicz. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor Zespołu – p. Adam Orgacki, a cykl wystąpień zainicjowała p. Wanda Antonowicz - wieloletni dyrektor Zespołu Szkół nr 31 w Toruniu, autor koncepcji modelu kształcenia integracyjnego dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku typowo rozwijających się uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-04-13 10:45 / 7230    K. Zaremba

informacje ogólne Podpisanie porozumienia o współpracy - Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim
4 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik podpisał porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.02.06.00-00-0025/16. W imieniu partnerstwa projektu porozumienie podpisał p. Łukasz Broniszewski -Prezes zarządu Fundacji Stabilo.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 3 liczba załączników 0 2017-04-10 13:34 / 7166    K. Zaremba

informacje ogólne FINAŁ VII KUJAWSKO-POMORSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE "BEZPIECZNY I PRZYJAZNY REGION"
31 marca 2017 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu odbył się Finał VII Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i przyjazny region", w którym wzięła udział Pani Maria Mazurkiewicz - Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 6 liczba załączników 0 2017-04-04 14:08 / 7203    M. Piechocka

informacje ogólne Podpisanie umowy o współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną
30 marca 2017 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik podpisał umowę o współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., reprezentowaną przez p. Aleksandrę Jankowską Prezesa PSSE. Głównym celem współpracy jest wspieranie reformy edukacji, szczególnie szkolnictwa branżowego poprzez takie kształcenie kadr, które odpowiadać będzie potrzebom rynku pracy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 2 liczba załączników 0 2017-04-04 07:08 / 7164    K. Zaremba

informacje ogólne Konferencja prasowa na temat postępu wdrażania reformy oświaty
29 marca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - p. Mikołaja Bogdanowicza, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - p. Marka Gralika oraz dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego - p. Agnieszki Makary.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-04-03 10:17 / 7148    K. Zaremba

informacje ogólne Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
24 marca 2017 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika oraz dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty- p. Jolanty Metkowskiej, związana z bezpieczeństwem uczniów w cyberprzestrzeni.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-03-28 14:57 / 7134    M. Bazelak

informacje ogólne Podpisanie porozumienia o współpracy
23 marca 2017 roku w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, reprezentowanym przez p. prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego - Rektora Uniwersytetu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-03-28 14:49 / 7142    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl