strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

informacje ogólne Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów we Włocławku
28 listopada 2016 r. w auli blisko 100-letniego Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wręczyli Stypendia Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół z byłego województwa włocławskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 6 liczba załączników 0 2016-12-02 14:45 / 6843    K. Zaremba

informacje ogólne Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w Toruniu
25 listopada 2016 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się wręczenie dyplomów 58 stypendystom Prezesa Rady Ministrów, uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 16 liczba załączników 0 2016-11-30 14:18 / 6828    M. Bazelak

informacje ogólne Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w Bydgoszczy
24 listopada 2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rejonu bydgoskiego otrzymało dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim przyznano stypendia Prezes Rady Ministrów dla 226 uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 18 liczba załączników 0 2016-11-30 14:18 / 6829    K. Zaremba

informacje ogólne Konferencja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu
22 listopada 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu zorganizował we współpracy Wydziałem Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu konferencję pt. „Internat nasz drugi dom”. Honorowym patronatem konferencję objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 5 liczba załączników 0 2016-11-25 14:46 / 6844    K. Zaremba

informacje ogólne Kujawsko-Pomorska Regionalna Konferencja Rad Rodziców
18 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbyła się Kujawsko-Pomorska Regionalna Konferencja Rad Rodziców. W spotkaniu udział wzięli między innymi: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" - p. Wojciech Starzyński, Wiceprezes Zarządu Fundacji - p. Maria Szpilowska, przedstawiciele rad rodziców, dyrektorzy szkół i nauczyciele.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 8 liczba załączników 0 2016-11-24 15:25 / 6792    M. Bazelak

informacje ogólne Narada z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik oraz Wicekuratorzy pani Małgorzata Oborska i pani Maria Mazurkiewicz oraz przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wzięli udział w naradach z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, poświęconych podsumowaniu efektów kształcenia oraz sprawom związanym z reformą edukacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 12 liczba załączników 0 2016-11-24 12:23 / 6791    M. Bazelak

informacje ogólne Koncert galowy Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży
23 października 2016 r. w sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy, na zakończenie XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, odbył się wspaniały finałowy koncert, podczas którego bydgoskiej publiczności pokazały się wszystkie chóry biorące udział w przesłuchaniach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 10 liczba załączników 0 2016-11-07 09:05 / 6734    K. Zaremba

informacje ogólne Jubileusz 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy
21 października 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 43 im. admirała Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy obchodziła jubileusz 55-lecia swego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele św. Stanisława Męczennika przez ks. proboszcza Janusza Tuska. Następnie odbyła się uroczysta akademia w szkole. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty p. Marek Gralik. Wśród obecnych byli również: pan Stefan Pastuszewski - Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Bydgoszczy, reprezentująca Prezydenta Bydgoszczy pani Jadwiga Zagert, Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Fordonu, przedstawiciele rady osiedla i służb mundurowych, uczniowie wraz z rodzicami, absolwenci oraz obecni i byli pracownicy szkoły.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2016-11-07 08:16 / 6732    K. Zaremba

informacje ogólne Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy
21 października 2016 roku był dniem szczególnym w Zespole Szkół nr 1 w Bydgoszczy. Obchodzony był Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół i tym samym 25-lecie powołania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerskiej. Uroczysta gala odbyła się w Hali Pomp Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 6 liczba załączników 0 2016-11-04 14:38 / 6731    K. Zaremba

informacje ogólne Seminarium pt. „Dopalacze, narkotyki – wczesna interwencja i przeciwdziałanie”
25 października 2016 r. w Centrum Kultury "Synagoga" w Koronowie odbyło się seminarium pn. „Dopalacze, narkotyki – wczesna interwencja i przeciwdziałanie”. Organizatorami spotkania byli: Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy oraz Urząd Miasta i Gminy Koronowo. Uczestnikami spotkania byli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, Dyrektorzy oraz pedagodzy szkół na terenie Miasta i Gminy Koronowo.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 5 liczba załączników 0 2016-11-02 12:38 / 6699    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl