strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2014-09-21 14:11 / 4776   K. Zaremba informacje ogólne
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

18 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Wojewody Pani Ewy Mes oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Anny Łukaszewskiej z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego poświęcone zmianom w polityce oświatowej województwa kujawsko-pomorskiego.

Pani Wojewoda podkreśliła znaczenie wspólnych działań w gminach i powiatach oraz konieczność działania w partnerstwach dla rozwoju edukacji. Podkreślała dużą rolę samorządu w przemianach infrastruktury szkół, dziękowała za inwestycje oraz modernizację bazy oświatowej województwa.

 

Pan Czesław Ficner Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu informował o  możliwościach finansowania działalności edukacyjnej szkół ze środków unijnych w projektach. Podsumował również projekty zrealizowane w województwie kujawsko-pomorskim wyróżniając projekt astro bazy jako unikatową w Polsce oraz w Europie.

 

Pani Kurator omawiając kierunki zmian podkreśliła rolę partnerstw w dążeniu do poprawy jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. W szczególności wymieniła opracowany przez  Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorski Program Rozwoju Edukacji we współpracy z Kuratorem i innymi podmiotami. Omówiła działania jakie będzie podejmował Kurator Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 w celu poprawy jakości edukacji w województwie m.in. zaplanowano spotkania z samorządami w których szkoły uzyskują najniższe efekty kształcenia w celu rozpoznania przyczyn tkwiących w środowisku i w szkołach.

 

Pani Irena Łaguna Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku omówiła wyniki egzaminów zewnętrznych. Zaprezentowała ogólne tendencje wyników w województwie kujawsko-pomorskim. W dalszym ciągu na tle kraju niższe wyniki osiągają uczniowie z największych miast regionu. W porównaniu z krajem w województwie jest mniejsza liczba uczniów zdolnych, wyniki w szkołach podstawowych i gimnazjach mieszczą się poniżej średniej krajowej. Lepiej w egzaminach wypadają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Andrzej Siemianowski przedstawił wyniki nadzoru pedagogicznego oraz plany Kuratorium Oświaty w stosunku do szkół oraz gmin z najniższymi wynikami kształcenia. Podkreślił między innymi konieczność współpracy szkół z najniższymi wynikami z ośrodkami  wsparcia nauczycieli w celu realizacji „Indywidualnych programów wsparcia szkół”.

 

W czasie dyskusji wymieniono się spostrzeżeniami dotyczącymi jakości edukacji w szkołach niepublicznych, konieczności większej dbałości szkół o frekwencję uczniów oraz organizację doraźnych zastępstw w czasie nieobecności nauczycieli. Podkreślano również konieczność dostosowywania form i metod pracy z uczniami w taki sposób aby byli właściwie  motywowani do pracy i wysiłki.

 

Szczegółowe wnioski i rekomendacje do pracy na rok szkolny 2014/2015 zostaną skierowane do jednostek samorządu terytorialnego w systemie Portalu Informacyjnego Kuratorium Oświaty.

 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl