strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » pod patronatem Kuratora

2023-11-10 10:25 / 11818   I. Zielińska informacje ogólne
Konkurs plastyczny „Św. Mikołaj - człowiek o niezłomnej wierze”

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”, który jest skierowany do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych, dzieci i młodzieży z całej Polski.

 

Konkurs, który został objęty honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja, biskupa z Myry. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Szczegółowe tematy prac:

  1. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja jako człowieka umacniającego wiarę Twoją oraz Twoich koleżanek i kolegów.
  2. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja jako człowieka wierzącego w Kościół Chrystusowy i wskazującego Twoje miejsce w Kościele (Eucharystia, sakramenty, wspólnota).
  3. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, najpiękniejszego prezentu duchowego dla Kościoła Chrystusowego – który z jego czynów najbardziej przemówił do Ciebie.
  4. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja umacniającego wiarę we współczesnym świecie za pomocą uczynków, które znasz z historii o tym świętym.
  5. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, który wierzył i kochał Kościół Chrystusowy – jak postać tego świętego może być inspiracją dla głoszenia miłości Chrystusa wśród koleżanek i kolegów.

Harmonogram konkursu:

  • Do 19 listopada 2023 r. – przesyłanie prac konkursowych
  • 5 grudnia 2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu, koncert połączony z galą finałową, który odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (przy Placu Teatralnym 1) o godz. 17.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl